Ważne wybory

a10 stycznia rodzice uczniów klas VII i VIII spotkali się z doradcą zawodowym, pracownikiem PPP w Gostyniu. Mieli możliwość wysłuchać prelekcji w której doradca poruszał kwestie wspierania dzieci w rozwoju zawodowym oraz dawał wskazówki jak motywować i aktywizować uczniów do wyboru zawodu. Po wykładzie rodzice mieli możliwość indywidulanych konsultacji i umówienia swojego dziecka na indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

Marta Wojtyniak


 

Dodatkowe informacje