Mini Lista Przebojów
„Piątkowe Hity”

Regulamin

I. Organizatorzy:       

a)      Zespół do spraw promocji szkoły

II. Cele:

-          poszukiwanie młodych talentów,

-          popularyzacja muzyki i tańca wśród dzieci,

-          konfrontacja różnych stylów, gatunków muzycznych i tanecznych,

-          inspiracja młodych twórców do poszukiwań artystycznych.

III. Termin i miejsce:

-          grudzień  (szkolne „Mikołajki”)

-          Szkoła Podstawowa nr 5 w Gostyniu

IV. Uczestnicy – kategorie:

  1. Soliści oraz zespoły:

a)      7– 10 lat (klasy I – III szkoły podstawowej)

b)      10 – 13 lat (klasy IV – VII szkoły podstawowej)

V. Główne zasady uczestnictwa:

  1. Każdy podmiot wykonawczy (solista, zespół) prezentuje z playbacku jeden utwór muzyczny z literatury muzyki polskiej lub zagranicznej.
  2. Utwór nie może przekraczać 5 min.
  3. Ilość uczestników jest ograniczona. Każda klasa może wytypować jeden podmiot wykonawczy (solista lub zespół- liczba dowolna). Eliminacje wstępne każda klasa przeprowadza we własnym zakresie.
  4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zgłosić swoje uczestnictwo do 30 listopada 2017r. wypełniając kartę zgłoszeniową u wychowawcy.
  5. Wypełnione karty należy złożyć do  1 grudnia u p. Ewy Kuśnierek.
  6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie klasyfikowania uczestników konkursu, którzy nie spełniają wymogów regulaminowych.
  7. Kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

VI. Sprzęt  i nagłośnienie:

  1. Organizatorzy zapewniają:

a)       sprzęt odtwarzający – nagrania utworów muzycznych w formacie mp3 lub na płycie CD  należy dostarczyć do p. Kempy do dnia 4 grudnia 2017r. w celu dokonania zapisu .

VII. Ocena:

  1. Jury oceniać będzie:

-          dobór repertuaru,

-          interpretację,

-          sposób prezentacji,

-          poziom wykonania,

-          ogólny wyraz artystyczny.

2. Najlepsi wykonawcy wytypowani przez jury otrzymają dyplomy i będą reprezentować szkołę na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

 

>>KARTA ZGŁOSZENIA<<

 

Regulamin opracowała: Ewa Kuśnierek


 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

mDnia 29.09.2017 w naszej szkole odbył się Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły a nawet rodzice mogli  zmierzyć się z zadaniami zadawanymi przez egzaminatorów na przerwach i stać się Ekspertami Tabliczki Mnożenia. Ku naszemu zaskoczeniu egzaminy sprawiły wszystkim uczestnikom wiele radości i zabawy, a uczniowie bardzo chętnie brali udział w egzaminach, nawet kilkukrotnie. Na dużej przerwie odbyły się także rozgrywki ze znajomości tabliczki mnożenia dla klas 4-6. Zawodnicy mieli do wykonania dwa zadania. Pierwszym z nich było odpowiedzenie na działanie z tabliczki mnożenia, a następnie trafienie piłką do bramki. Drugim zadaniem było rozwiązanie prostej łamigłówki. Zwycięzcami rozgrywek zostali:

1 miejsce- klasa IVc- immunitet z odpytywania i kartkówek z jednego wybranego dnia z wszystkich przedmiotów

2 miejsce- klasa VIc- immunitet z odpytywania i kartkówek z jednego wybranego dnia z jednego z wybranych przedmiotów

3 miejsce- klasa Va- immunitet z immunitet z odpytywania i kartkówek z jednego wybranego dnia z matematyki.

Dodatkowo z tej okazji ogłoszony był konkurs na plakat promujący Dzień Tabliczki Mnożenia. Po burzliwych obradach komisja postanowiła przyznać wszystkim uczestnikom wyróżnienia. Lista nagrodzonych:

 

Magdalena Misiak 4a

Wiktoria Pietrula 4a

Nadia Staszak 4b

Patryk Pawlak 4b

Natalia Piasecka 4b

Jan Wojciechowski 4b

Klaudia Paszkowiak 4b

Piotr Bartkowiak 4b

Julian Tyrzyk 4c

Juliusz Kuśnierek 4c

Oliwia Miler 4c

Nina Michalewicz 4c

Paweł Stefaniak 4c

Alicja Twardowska 4d

Julia Kubiak 4d

Zofia Jankowska 4d

Anna Górna 4e

Wszystkim zaangażowanym w obchody tak ważnego dnia dla matematyków, zwłaszcza uczniom klas VII za fotorelacje i egzaminowanie młodszych kolegów i koleżanek chcielibyśmy serdecznie podziękować i już dziś zapraszamy na kolejne obchody w przyszłym roku. 

m  m

m  m

 

Nauczyciele matematyki


 

 

Pojazd przyszłości - KONKURS

Witam serdecznie.Rusza kolejny raz konkurs plastyczny organizowany przez Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik". Tym razem trzeba wykonać pracę - "Pojazd przyszłości". Technika wykonania pracy jest dowolna (rysunek, malunek, collage, wydzieranki wydrapywanki, naklejanki i.t.p.). Mogą być prace płaskie na papierze w formacie A3 lub przestrzenne z dowolnych materiałów papierowych, czy odpadowych. Praca musi być wykonana przez jednego autora w przedziale wiekowym od 6 do 15 lat. Liczy się pomysł i oryginalność. Każdą pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem, wiekiem autora, numerem telefonu, adresem szkoły i klasą. Organizatorzy przewidują ciekawe nagrody i wyróżnienia oraz wybrane prace wezmą udział w wystawie. Zachęcam do wykonania prac podczas zajęć plastycznych w klasach, jak również w domu. Wykonane prace proszę oddawać nauczycielom i wychowawcom albo przynosić do pani Justyny Tomczak (pokój nauczycielski w części szkoły dla dzieci młodszych). Ostateczny termin składania prac w naszej szkole mija 16.10.2017r. Kto ma ciekawe pomysły, fascynuje się przyszłością, mechaniką i konstruowaniem to ten temat konkursu jest idealny dla niego. Podciągajcie rękawy i do zabawy! 

Justyna Tomczak


 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły do udziału w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia, który odbędzie się z naszej szkole w piątek, tj. 29.09.2017r. Każdy może zostać ekspertem tabliczki mnożenia zdając egzamin u egzaminatorów kursujących podczas przerw po boisku szkolnym w godzinach 7:50-10:45. Dodatkowo każda klasa 4-6 może wystawić dwuosobową drużynę do rozgrywek w znajomości tabliczki mnożenia odbywających się na dużej przerwie na boisku szkolnym (w razie deszczu w sali gimnastycznej obok świetlicy). Osoby do drużyny zostaną wybrane na lekcjach matematyki,a ich zadaniem będzie odpowiadanie na zadane działania z tabliczki mnożenia i trafienie piłką do bramki oraz rozwiązanie prostej łamigłówki z wykorzystaniem tabliczki mnożenia. Przyjdźcie, grajcie i wygrywajcie bo warto! Nagrodą za 1 miejsce jest immunitet dla klasy z odpytywania i kartkówek na cały dzień z wszystkich przedmiotów! Drugie i trzecie miejsca także nie będą narzekać. Czekamy na Was w piątek. Pokażmy, że w naszej szkole są sami eksperci tabliczki mnożenia.
Czekamy na Was!

Nauczyciele matematyki


 

Regulamin Mistrzostw Szkoły Podstawowej nr 5

im. ks. Fr. Olejniczaka w Gostyniu

we współzawodnictwie sportowym

o tytuł „Sportowca Roku”

I. Cele

Celem konkursu jest propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży szkolnej oraz wyróżnienie uczniów, którzy wnieśli istotny wkład w sportowy dorobek szkoły.

II. Organizatorzy

Organizatorami są nauczyciele wychowania fizycznego.

III. Uczestnicy i kategorie

Współzawodnictwo obejmuje uczniów wszystkich klas począwszy od klasy IV. Tytuł „Sportowca Szkoły” przyznany zostanie osobno w kategorii dziewcząt i chłopców. Dodatkowo wyróżnionych zostanie pięciu kolejnych uczniów w każdej kategorii.

IV. Termin

Mistrzostwa przeprowadzone będą każdorazowo od września do czerwca danego roku szkolnego. Podsumowanie wyników i wręczenie nagród podczas Dnia Sportu Szkolnego lub zakończenia roku szkolnego.

V. Zasady wyłaniania „Sportowca Szkoły”

Uczniom przez cały rok szkolny przyznawane będą punkty, których      suma wyłoni zwycięzców.  

VI. Punktacja

1. Zawody sportowe:

Ranga zawodów

Punktacja za zajęte miejsce i udział

I

II

III

IV

V

VI

VII-X

Udział

Szkolne

9

8

7

5

4

3

2

1

Gminne

11

10

9

7

6

5

4

2

Powiatowe

13

12

11

9

8

7

6

3

Rejonowe

17

16

15

13

12

11

10

5

Wojewódzkie

35

30

25

23

22

21

20

10

Krajowe

50

45

40

36

34

32

30

20

 

2. Udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych Szkolnego Klubu Sportowego (75% obecności lub więcej) – 5 pkt.
3. Członkostwo w pozaszkolnych klubach sportowych – 5 pkt.
4. Ustanowienie rekordu szkoły – 20 pkt.
5. Aktywny udział w lekcja wychowania fizycznego. Uczeń zawsze przygotowany do lekcji (nie ma braków stroju)– 5 pkt. za każde półrocze.

VII.    Nagrody

Dla pierwszych 6 osób dyplomy i nagrody rzeczowe.

VIII. Postanowienia końcowe

Uczeń nie otrzymuje punktów za udział w zawodach jeśli w czasie ich trwania zachował się w sposób naruszający dobre imię szkoły, drużyny lub naruszył inne ogólnie przyjęte normy poprawnego zachowania.

Za szczególnie rażące, niegodne zachowanie uczeń może być całkowicie usunięty z konkursu (decyzję podejmuje organizator).

W przypadku równej liczby punktów mogą zostać przyznane dwa jednakowe miejsca.

Ranking najlepszych sportowców będzie przedstawiany i raz w miesiącu aktualizowany na stronie internetowej szkoły oraz gablotach szkolnych.

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Damian Kabała

Edyta Radomska

Magdalena Gorwa-Miś

Łukasz Wabiński

Mikołaj Rogala


 

 

Dodatkowe informacje