Wywiadówka z gościem.

 

a

W ramach innowacji pedagogicznej Pewny swojego wyboru, bez stresu idę dalej, podczas listopadowych zebrań z rodzicami gościliśmy panią A. Sadzką. kierownika internatu. Rodzice uczniów klasy VIII zostali zapoznani z kierunkami kształcenia w Zespole Szkół Rolniczych im. Gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu. Nasz gość w kilku zdaniach omówił kierunki kształcenia.

 

Technika kształcące w zawodzie:
Technik architektury krajobrazu
Technik rolnik
Technik weterynarii
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik inżynierii środowiska i melioracji
Technik kelner
Technik usług fryzjerskich
Liceum ogólnokształcące z innowacją pedagogiczną:
Bezpieczeństwo publiczne i działania policji

Szkoła Branżowa I Stopnia:
Kierowca-mechanik
Pani A. Sadzka przedstawiła propozycję zamieszkania w internacie. Więcej informacji otrzymamy podczas wycieczki w styczniu.

a  a  a

a  a  a

Marta Wojtyniak
Edyta Radomska
(foto. A. Sadzka)


 

Spotkanie z kierownikiem internatu

aW ramach innowacji pedagogicznej: „Pewni swojego wyboru, bez stresu idę dalej”, spotkaliśmy się z przedstawicielami Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu: kierownikiem internatu, panią A. Sadzką oraz uczniami szkoły. Dowiedzieliśmy się jakie kierunki oferuje nam szkoła ponadpodstawowa. Dzięki prezentacji poznaliśmy szkołę, wiemy już jak wyglądają budynki, klasy czy laboratoria. Poznaliśmy realia uczęszczania na zajęcia praktyczne, oraz poznaliśmy możliwości rozwoju.
Jednak najwięcej informacji przekazali mam starsi koledzy z tej właśnie szkoły. Przedstawili profile klas, które są bardzo ciekawe, a co za tym idzie mają przyszłość w naszym regionie. Poniżej wykaz profili klas:
 
Technik rolnik 
Technik architektury krajobrazu 
Technik weterynarii 
Technik żywienia i usług gastronomicznych 
Technik inżynierii środowiska i melioracji 
Technik kelner 
Technik usług fryzjerskich 

Pani A. Sadzka opowiedziała nam o internacie, jego funkcjonowaniu i obyczajach. Już wiemy, że mieszkanie w internacie to nie tylko nauka, ale również wiele ciekawych spotkań np. z  kosmetyczką.

a  a

Zdjęcia: Eryk Pazoła

Marta Wojtyniak

E. Radomska


 

ÓSMOKLASISTO, PRZEDSTAWIAMY CI SPIS SZKÓŁ PONADPOSTAWOWYCH

W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE GOSTYŃ

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących

http://www.logostyn.pl/

 • Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich

https://zsz-gostyn.com.pl/

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE GRABONÓG

 

 • Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego

http://www.grabonog.pl/

   • Liceum Ogólnokształcące
   • Technikum
   • Szkoła Branżowa I stopnia

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE KROBIA

 

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej

http://www.zsoiz-krobia.edu.pl/

   • Liceum Ogólnokształcące
   • Technikum
   • Szkoła Branżowa I stopnia

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE LESZNO

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich

http://jedynka-leszno.pl/

 • II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi

http://www.iilo.leszno.pl/co-nowego.html

 • III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

http://3loleszno.eu/

 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego:
   • Technikum nr 1
   • Szkoła Branżowa I stopnia nr 1 z klasami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1

http://www.zse.leszno.pl/

 • Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:
   • Technikum nr 2
   • Szkoła Branżowa I stopnia nr 2 z klasami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Centrum Kształcenia Praktycznego

http://zst-leszno.pl/

 • Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych:
   • Technikum nr 5
   • Szkoła Branżowa I stopnia nr 5 z klasami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5

http://zset.leszno.pl/

 • Zespół Szkół nr 4
   • IV Liceum Ogólnokształcące im.  Karola Kazimierza Kurpińskiego
   • Technikum nr 4
   • Szkoła Branżowa I stopnia nr 4 z klasami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4

http://zs4-leszno.pl/

 • Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku:
   • Technikum nr 3
   • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
   • Szkoła Branżowa I stopnia nr 3 z klasami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3

http://nowa.zsrb.leszno.pl/

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE ŚREM

 • Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego

https://www.zst.srem.pl/

 • Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich

http://zsp-srem.pl/

 • Liceum Ogólnokształcące im. gen. J. Wybickiego

http://losrem.pl/

 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego

http://www.zse.srem.pl/

 • Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II

https://kcek.pl/

 

Edyta Radomska

Marta Wojtyniak


 

Dodatkowe informacje