MEDAL PRZYJACIELA SZKOŁY

  

W 2013 roku, w związku z obchodami 20 – lecia szkoły, dyrekcja oraz pracownicy po raz pierwszy przyznali medale związane z nadaniem tytułu „Przyjaciela Szkoły”. Wyróżnienie to otrzymały osoby, które bezinteresownie działały i nadal działają na rzecz placówki przyczyniając się do jej rozwoju.

Od początku swojej działalności Zespół do Spraw Promocji Szkoły dostrzegał potrzebę uhonorowania osób, które angażują się w życie „Piątki”. Przewodnicząca zespołu p. Ewa Kuśnierek zaproponowała nazwę wyróżnienia – „Przyjaciel Szkoły”, która spotkała się z aprobatą grona pedagogicznego. Projektem i wykonaniem medalu zajął się p. Marcin Kuśnierek.

Doskonałą okazją do wręczenia po raz pierwszy odznaczeń „Przyjaciel Szkoły” okazały się obchody    20 – lecia istnienia placówki. W związku z tym, że wydarzenie to miało miejsce po raz pierwszy w historii szkoły, nabrało podniosłego i wyjątkowego charakteru. W obecności zaproszonych gości, rodziców, uczniów oraz pracowników szkoły medale odebrali:

                Berlińska Dorota

                Bielka Monika

                Dziedzic Iwona i Leszek

                Giermaziak Małgorzata i Piotr

                Horowski Włodzimierz

                Kaczmarek Jolanta i Andrzej

                Kaczmarek Kazimierz

                Kaczmarek Maria

                Kuśnierek Marcin

                Łapka Andrzej

                Marszałek Eugeniusz

                Saczko Stanisław

                Smektała Marek

                Szafraniak Jerzy

                Szczepaniak Leszek

                Szczepecki Wojciech

                Tomaszewski Jan

                Waleński Stanisław

                Wolniewicz Stefan

                Woźniak Henryk

                Woźniakowski Jerzy

                Wrocławski Łukasz


 

Dodatkowe informacje