Hej, kolęda, kolęda!

w22 grudnia 2017 r. cała społeczność szkolna wzięła udział we wspólnym przedświątecznym kolędowaniu. Przy odświętnie nakrytym stole i przy blasku pachnącej choinki zebrali się uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz przedstawiciele rodziców. Wielkie kolędowanie rozpoczął p. Krzysztof Dudkiewicz, który wspaniale zagrał na trąbce kolędę „Gdy się Chrystus rodzi” . Następnie występowali kolejno – w towarzystwie szkolnego chóru „Zaczarowana melodia” oraz organizatorów tej akademii, uczniów klas VII b, VI c, IV c, IV e - przedstawiciele każdej z klas. Szczególnie ciepło będziemy wspominać rodziców uczniów klas młodszych, którzy tłumnie przybyli do szkoły i aktywnie włączyli się we wspólny śpiew. Ponadto atmosferę zbliżających się świąt doskonale podkreśliło wspólne ubieranie żywej choinki. Brali w nim udział uczniowie klas I – III, którzy dekorowali świąteczne drzewko własnoręcznie wykonanymi ozdobami. Wyjątkowym momentem podczas kolędowania były prezentacje przygotowane przez  zaproszonych gości. Byli nimi: p. Lucie Pszonkova, p. Natalia Marchewka-Bruscia i p. Augusto Carvalho.  Przedstawili nam oni w niezwykle obrazowy i ciekawy sposób tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe kultywowane w innych krajach – w Czechach, w Brazylii i na Sycylii. Jesteśmy im bardzo wdzięczni za poświęcony czas, zaangażowanie oraz interesującą merytorycznie i językowo prezentację. Przedświąteczne kolędowanie zostało zakończone występem nauczycieli, którzy - wspólnie z zespołem muzycznym złożonym z przedstawicieli rodziców i uczniów: p. Marcina Kuśnierka, p. Jakuba Osiewicza, p. Sławomira Grześkowiaka oraz Jakuba Ignasiaka z VA– wykonali kolędę „Oj, maluśki”. Wspólny śpiew wprowadził wszystkich obecnych w świąteczny nastrój. To wyjątkowe spotkanie całej społeczności szkolnej odbyło się w ciepłej, życzliwej i radosnej atmosferze oraz w duchu zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.  Oby  narodziny Dzieciątka były dla każdego wydarzeniem ważnym i podniosłym oraz niosącym pokój, radość i nadzieję.

>>GALERIA<<

Magdalena Woźniakowska


 

 

„Święta tuż, tuż”

q

Świąteczny nastrój już od kilku dni towarzyszy wszystkim dokoła. Słychać kolędy i pastorałki w radio, reklamy telewizyjne zachęcają do świątecznych zakupów, w domach trwają porządki i pewnie już w pudełkach czekają domowe pierniki. W naszej klasie zaczęliśmy świętować od przygotowania ozdób. Tym razem są to choinki. Do ich wykonania wykorzystaliśmy stożek papieru i zwykłe płatki kosmetyczne. Każdą „gałązkę” ozdobiliśmy koralikami lub innymi błyskotkami. Choinki wyglądają efektownie. Sami zobaczcie.

 

q  q  q

Wychowawca IIIc- p. mgr Justyna Tomczak


 

„Na sportowo”

qJakiś czas temu pisałam o laureatkach akrobatyki sportowej z klasy IIIc. Dzisiaj przedstawiam kolejne dziewczynki, które rozwijają swoje pasje w grupie tanecznej Ev- Dance Kids, są nimi Pola Jankowska i Gabriela Kieruzel. Muzyka i ruch są dla nich bardzo ważne, często prezentują swoje umiejętności na różnych konkursach i przeglądach tanecznych zespołów. Na początku grudnia dziewczynki prezentowały układ taneczny w zawodach Grand Prix Polski Dance we Wrześni i zdobyły II miejsce w kategorii grup tanecznych do lat 8. Brawo dziewczynki! Cieszymy się z sukcesów naszych szkolnych dzieci.

 

Wychowawca klasy IIIc – mgr Justyna Tomczak


 

KINO Z HISTORIĄ

 

aW czwartek 14 grudnia 2017 roku o godz. 18.30 w kinie "Pod Kopułą" odbyła się premiera filmu "Być jak Wanda Modlibowska", który opowiada o życiu tej niezwykłej Polki. Wanda Modlibowska - urodziła się w Czachorowie pod Gostyniem. Na studiach wstąpiła do Aeroklubu Poznańskiego. W 1937 roku ustanowiła kobiecy rekord świata w szybownictwie. Umiejętności pilotażu doprowadziła do perfekcji. Latała w trudnych warunkach pogodowych. Nie raz zmuszona była do lądowania w przypadkowych miejscach, na przygodnych lądowiskach. W 1939 r. została zmobilizowana do wojska i przydzielona do 1 Pułku Lotniczego. Jako pilotka wojskowa dostarczała tajne meldunki i rozkazy. Pasja do latania naznaczyła całe jej życie. W premierze brali udział również uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły. Myślę, że udało im się wynieść wiele wartości z tej premiery.

 

Adam Bartkowiak


 

Mikołaje 2017

aWe wtorek 12 grudnia w naszej szkole zakończyła się zbiórka darów, które przekazane zostały na akcję charytatywna pod nazwą „Mikołaje 2017”. Zbiórkę organizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. W tym roku dary będą przeznaczone dla dzieci z ubogich rodzin oraz osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych. Dzięki Państwa hojności udało się zebrać znaczną ilość paczek wypełnionych po brzegi produktami spożywczymi, słodyczami, produktami do pielęgnacji ciała oraz chemii gospodarczej. Za zaangażowanie i wsparcie ubogich oraz potrzebujących serdecznie dziękujemy!

Zachęcamy do udziału w akcji w przyszłym roku.

a  a  

Weronika Janus

Barbara Carvalho

Agnieszka Tokarska


 

 

Podsumowanie akcji „Wolontariusze dla bezpieczeństwa”

13 grudnia odbyło się podsumowanie prowadzonej w naszej szkole akcji „Wolontariusze dla bezpieczeństwa” – zadanie realizowane w ramach programu „Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”. Podczas apelu uczniowie pełniący funkcję koordynatorów profilaktycznych, omówili prowadzone w szkole działania promujące życie wolne od nałogów oraz przeciwdziałające przemocy. Funkcję wolontariuszy pełnili: Nikola Drygas kl. VI b, Hanna Kotowska kl. VI b oraz Jakub Szulc kl. VI a.

 a

W ramach akcji przeprowadzone zostały zajęcia wychowawczo-profilaktyczne prowadzone przez wychowawców, pedagoga szkolnego, przedstawicieli KPP w Gostyniu. Zespoły klasowe, pod opieką wychowawców, wzięły udział w konkursach: „Radosny parasol” (dla klas I i III) oraz na plakat promujący hasło przeciwko przemocy (dla klas IV-VII). Podczas apelu Pani Dyrektor nagrodziła laureatów konkursów:

· Konkurs „Radosny parasol”:

- I miejsce: uczniowie klasy III f z wychowawcą p. M. Rajewską,

- II miejsce: uczniowie klasy I c z wychowawcą p. W. Janus,

- III miejsce: uczniowie klasy III c z wychowawcą p. J. Tomczak,

- wyróżnienia: uczniowie klasy III b z wychowawcą p. S. Wojtkowiak, uczniowie klasy I b z wychowawcą p. J. Marcinkowską.

· Konkurs na plakat promujący hasło przeciwko przemocy:

- I miejsce: uczniowie klasy VII c z wychowawcą p. K. Tyrzyk,

- wyróżnienia: uczniowie klasy IV a z wychowawcą p. A. Jerszyńską, uczniowie klasy IV d z wychowawcą p. H. Szczepecką, w zastępstwie p. J. Fajczyk.

Życzymy Wam dalszych sukcesów!

 a  a

Wolontariusze na korytarzach szkolnych wywiesili hasła przeciwko agresji i przemocy, przygotowali gazetkę ścienną w zakresie profilaktyki uzależnień. Uczniowie klas I i III wzięli udział w profilaktycznym przedstawieniu kukiełkowym, przygotowanym przez dzieci z zajęć świetlicowych. Na uroczystość Wolontariusze z pomocą koleżanek i kolegów z klasy VI a wystawili prace uczniów klas IV-VII (konkurs na plakat promujący hasło przeciwko przemocy) oraz plakaty przygotowane przez rodziców uczniów (w ramach akcji podjętej przez Radę Rodziców).

 a

Na koniec uczniowie klasy VI a zaprezentowali przedstawienie „Sąd nad papierosami”. Mające na celu podniesienie świadomości uczniów na temat szkodliwości palenia tytoniu i przebywania w dymie tytoniowym. Było to ostatnie zadanie zrealizowane w ramach akcji.

 a  a  a

a  a

Marta Wojtyniak


 

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej

aPrzedstawiciele naszej szkoły odbyli już dwa spotkania ( 07.12 oraz 13.12)  Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu. W środę 13 grudnia 2017, w sali obrad gostyńskiego ratusza odbyło się posiedzenie na którym troje naszych reprezentantów wybranych w wyborach przeprowadzonych 14 listopada: Oliwia Kahlert (6a), Eryk Pazoła (7a) oraz Krzysztof Płatek (7b) dokonało uroczystego ślubowania i stali się radnymi. Po uroczyste przyrzeczeniu pod okiem opiekunów samorządu, a także zastępcy burmistrza – pana Grzegorza Skorupskiego, odbyły się trzy głosowania : na przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza MRM. Każdy z naszych reprezentantów otrzymał parę głosów. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy naszym radnym.

Adam Bartkowiak


 

Promujemy życie wolne od nałogów

aW ramach realizacji programu „Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”, we wtorek 12 grudnia w naszej szkole gościła Pani Hanna Jędrzejewska z Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar” w Lesznie. Przeprowadziła zajęcia z uczniami klasy IV b, V c, VI c, VII c, w czasie których rozmawiali o skutkach stosowania używek (papierosy, e-papierosy, alkohol, dopalacze i inne środki psychoaktywne). Pani Hanna nawiązała bardzo dobry kontakt z uczniami, którzy chętnie wchodzili w rozmowy z prowadzącą, byli aktywni.

a

Marta Wojtyniak


 

„O seksualności w sieci”

aUczniowie klas VI i VII, w ostatnim okresie, mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach pod hasłem: „Seksualność w sieci – trudne pytania – trudne odpowiedzi”. Ich celem było uporządkowanie wiedzy dotyczącej seksualności człowieka oraz znalezienie odpowiedzi na pytania nurtujące młodych ludzi. Zajęcia odbyły się w ramach programu „Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”. Dla uczniów klas VII miały miejsce 23 listopada, natomiast dla uczniów klas VI 7 grudnia. Prowadzącą była Pani Iga Migdalska-Roszak – psycholog, seksuolog. Młodzież szkolna definiowała pojęcie „seksualność”, szukała pozytywnych stron Internetu oraz rozmawiała o zagrożeniach typu: pornografia, pedofilia, „seksting”.

a  a

Marta Wojtyniak


 

W poszukiwaniu Świętego Mikołaja

a11 grudnia 2017r. uczniowie klasy Ia i Ib wybrali się do parku rozrywki Nenufar Club w Kościanie na spotkanie ze Świętym Mikołajem. Już przy wejściu powitała nas Gospodyni i zaprosiła do swojego domu, gdzie wraz z Góralem i sympatycznym Łosiem przypomniała dzieciom tradycje bożonarodzeniowe. W ich towarzystwie dzieci dekorowały pierniki i śpiewały świąteczną piosenkę. Po pewnym czasie, kolejny tajemniczy gość, Delfinek Nufrik, zaprosił wszystkich do Siedziby Świętego Mikołaja. Tam każde dziecko porozmawiało ze Świętym Mikołajem i otrzymało od niego świąteczny upominek. Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą wszystkich dzieci w nowoczesnej i pełnej niespodzianek sali zabaw.

a  a  a

a  a

Elżbieta Szczygieł

Justyna Marcinkowska


 

Mikołajowy prezent dla ciała i umysłu.

aZ pewnością zastanawiacie się, co takiego Mikołaj mógłby pozostawić nam, by i ciało, i umysł był zadowolony. Niemal słyszę, jak większość z Was woła „nowa gra komputerowa”, albo, „nowa wypasiona komórka”, lub jeszcze inne nowoczesne gadżety. Nic z tego, tym razem postać Mikołaja jest całkowitą abstrakcją, ale prezent dla duszy i ciała jak najbardziej rzeczywisty. Co mam na myśli? Wyginanie swojego ciała w rytm muzyki w pięknych strojach z okazji Mikołajek. 10 grudnia w niedzielę zamiast odpoczywać w wolny od szkoły czas, trzy dziewczynki z klasy IIIc walczyły w Międzypowiatowych Zawodach w Akrobatyce Sportowej w Rydzynie, nazwanych „Mikołajowym Turniejem Akrobatycznym”. Maja Przewoźna, Kaja Chudzińska i Olga Radczyk dzielnie sobie radziły i zdobyły czołowe miejsca: Maja i Kaja I miejsce, Olga III miejsce. Uczennice w ten mikołajowy czas sprawdzały swoje możliwości fizyczne, a zdobywając wysokie miejsca sprawiły sobie i mi również wielką radość. Gratuluję Wam dziewczyny!

 

wychowawca mgr Justyna Tomczak


 

„Zaklęte granie”-  spektakl teatralny ku przestrodze!

aW piątek, 1 grudnia część uczniów naszej szkoły wraz z wychowawcami , wybrała  się na spektakl teatralny do Hutnika.  Było to przedstawienie  pt.: „Zaklęte granie”, wystawiane przez  znany  Teatr Artenes. Jego cel i  przesłanie było proste:  przestrzec dzieci przed konsekwencjami spędzania zbyt długiego czasu w  komputerowym świecie gier.  Główni  bohaterowie: Tomek i  Zuzia, byli bardzo  dosłownym przykładem  w/w konsekwencji, gdyż niespodziewanie znaleźli się w samym środku wirtualnego świata gier, powoli zamieniając się w komputerowe postacie. Żeby cofnąć swój błąd,  musieli  wspólnie się nagłówkować  i przejść cztery długie i wyczerpujące poziomy gry. Z pomocą przyszli im uczniowie siedzący na widowni,  głośno wykrzykujący podpowiedzi.  Dzięki takiemu wsparciu, rodzeństwu udało się powrócić do realnego świata, za którym tak bardzo zdążyli zatęsknić.  W przedstawieniu  nie pominięto baśniowych elementów, takich  jak: muzyka, piosenki, piękne kolorowe stroje, rekwizyty, scenografia i kolorowe oświetlenie. Wszyscy uczniowie na długo  zapamiętają, że  grać na komputerze można tylko 30 minut dziennie!

 

Weronika Janus


 

Pasowanie na czytelnika.

aW poniedziałek, 4 grudnia 2017r. uczniowie klasy I b zostali pasowani na czytelników szkolnej biblioteki. Zanim jednak to się stało, musieli „zdać” egzamin i wykonać 3 zadania: rozwiązać zagadki, odgadnąć z jakiej bajki pochodzą przygotowane rekwizyty oraz wykazać się znajomością zasad obowiązujących w czasie wypożyczania książek. Następnie Pani bibliotekarka pokazała, w której części biblioteki są książki przeznaczone dla młodszych dzieci i zapoznała wszystkich z regulaminem biblioteki. Po pasowaniu uczniowie wypożyczyli pierwsze książki. Decyzja była trudna, bo w naszej szkole jest dużo ciekawych książek. Jednak udało się! Dzieciom życzymy, aby książki stały się ich dobrymi przyjaciółmi zarówno na słoneczne jak i na deszczowe dni.

a  a

a  a  a

Justyna Marcinkowska


 

„Janowym piórem”

a1 grudnia uczniowie klas 7 uczestniczyli w spektaklu przygotowanym przez wrocławski teatr Artenes zatytułowanym „Janowym piórem”. Aktorzy w oryginalny sposób przedstawili życie i twórczość Jana Kochanowskiego. Spektakl ukazał poetę nie tylko jako twórcę, lecz także jako człowieka, który żył, myślał, kochał i cierpiał jak każdy z nas. W sztuce wykorzystano nawiązania do innych utworów oraz wprowadzono efekty multimedialne.

 

a  a

Spotkanie z trenerem taekwondo w klasie 4 D.

aW czwartek 30 listopada br. na zajęciach z wychowawcą uczniowie klasy 4 D gościli trenera taekwondo Pana Krzysztofa Bednarza. Trener wraz z uczniem klasy Mateuszem Ruszczyńskim  zaprezentowali się w strojach do trenowania taekwondo oraz pokazali kilka elementów, które ćwiczą trenujący. Uczniowie dowiedzieli się, że jednym ze sposobów spędzania wolnego czasu może być trenowanie taekwondo. Pan K. Bednarz opowiedział uczniom o wysokich osiągnięciach swoich podopiecznych, którzy zdobywają czołowe lokaty w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Wytrwała i systematyczna praca w trenowaniu taekwondo daje możliwości zdobycia stypendium sportowego, udział w letnich obozach taekwondo, pokazach i egzaminach celem zdobycia kolejnego pasa w taekwondo. Trzy uczennice klasy 4 D: Agata Pietraszewska, Julia Kubiak i Ismena Świerzewska za mistrzowskie wykonanie szpagatu zostały nagrodzone przez trenera medalami. Dziękujemy Panu K. Bednarzowi raz jeszcze za pogadankę i pokaz. Życzymy wielu sukcesów, medali oraz odkrywania nowych talentów w taekwondo.

a  a

a  a

Uczniowie klasy 4 D z panią Jolantą Fajczyk


 

„Magia teatru”

a1 grudnia klasy 6, 5a i 4d wzięły udział w speklaklu wystawionym w GOK Hutnik zatytułowanym „Magia teatru”. Aktorzy zaprosili widzów na fantastyczną podróż akcji z ekranu na scenę i odwrotnie. Bohater przeżywa różne przygody, w czasie których zdobywa wiedzę o tetarze. Aktorzy przenoszą nas w czasie m.in. do tetaru greckiego i w obrazowy sposób zapoznają widzów z terminologią teatralną. Był to czas, kiedy wszystkich zebranych na sali widowiskowej ogarnął Teatrix.

 a  a

Beata Kopaszewska


 

W baśniowej krainie Królowej Śniegu

30 listopada 2017r. klasy 5b i 5c wyjechały do Poznania, aby obejrzeć Moskiewską Rewię na Lodzie. Artyści przygotowali fantastyczne, baśniowe widowisko oparte na motywach baśni H.CH. Andersena „Królowa Śniegu”. Kaj i Gerda to przyjaciele, których uczucie zostaje wystawione na ciężką próbę. Gerda, jako oddana przyjaciółka, wyrusza na poszukiwanie Kaja porwanego przez Królową Śniegu. Po długiej i pełnej niebezpieczeństw wędrówce odnajduje swojego przyjaciela. Piękne efekty świetlne, rewelacyjne stroje oraz profesjonalizm tancerzy oczarowały i zachwyciły uczestników spektaklu.

Beata Kopaszewska


Rewia na lodzie

A29 listopada 2017 roku w poznańskiej Arenie klasy 3a, 3b, 3d, 3e, 3g uczestniczyły w fantastycznym, baśniowym, widowisku dla dzieci, opartym na motywach baśni autorstwa H. Ch. Andersena pt. „Królowa Śniegu”. Przedstawienie zostało wystawione przez słynną na całym świecie Moskiewską Rewię na Lodzie. Widowisko wyreżyserowane przez znakomitą mistrzynię jazdy figurowej na lodzie Olgę Kondraszową, oparte jest na jednej z najpopularniejszych baśni dla dzieci. Na uwagę w nim zasługuje: doskonała i oryginalna oprawa muzyczna, choreografia pełna popisów indywidualnych zawierających trudne elementy jazdy figurowej na lodzie – bogata oprawa scenograficzna, a zwłaszcza wspaniałe kostiumy, dekoracje, światła oraz efekty pirotechniczne. To niesamowite przedstawienie na długo pozostanie w naszej pamięci.

a  a  a

a 

Sylwia Wojtkowiak


 

Klasowe andrzejki

aKoniec listopada zawsze przypomina o czasie andrzejkowych obyczajów, dlatego w  czwartek 30.11. zgodnie z polską tradycją klasa III f zorganizowała klasowe andrzejki. Na parę chwil dzieci przeniosły się w zaczarowany świat wróżb. Wszyscy brali udział w szeregu wróżb, dzięki którym można było dowiedzieć się, jaka przyszłość ich czeka. Dzieci losowały kolorowe karteczki, z których poznawały przestrogi na przyszłość, kręciły butelką wskazującą jakie niespodzianki ich czekają. Nie mogło zabraknąć wróżb z butami i sercem, które wskazywało imię przyszłego męża dla dziewcząt i żony dla chłopców. Uczniowie losowali cukierki z zawodem, jaki będą wykonywać w przyszłości. Śmiechu było co nie miara. Dużą atrakcją okazała się być szklana kula, za pomocą której dzieci z przymrużeniem oka przepowiadały sobie przyszłość. Wszyscy pokazali, że ich wyobraźnia nie zna granic. Bawiliśmy się wspaniale. 

a  a  a

Marta Rajewska


 

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA

aW środę 30.11 w hali sportowej naszej szkoły odbyła się impreza andrzejkowa. Frekwencja zdecydowanie dopisała na parkiecie bawiło się około 200 uczniów. Samorząd szkolny zadbał o konkurencje, lecz zabawa najwięcej rozrywki dostarczała uczniom muzyka, na parkiecie można było słychać nie tylko nowe kawałki Eda Sheerana itd, ale także disco polo, które cieszyło się niezmierną popularnością. Uczniowie do ostatnich miejsc dyskoteki pozostawali na parkiecie bawiąc się z każdą chwilą lepiej, w związku z tym samorząd uczniowski zapowiada, że to nie ostatnia z dyskotek w tym roku szkolnym.....

 

a  a

Adam Bartkowiak


 

Badminton drużynowy dziewcząt etap rejonowy.

qMiasto Wolsztyn od lat kojarzy się z zawodami w badmintona. Organizatorzy zapewniają dobrą zabawę, smaczny poczęstunek, oraz nagrody w postaci dyplomów i medali. W zawodach wzięły udział uczennice klas VII: Magdalena Sadowska, Agata Lenarczyk oraz Anna Roszak. Nie były to łatwe spotkania. Musiały się one zmierzyć ze starszymi koleżankami z gimnazjum. Nie poddały się, każdy mecz, set czy podanie rozgrywały najlepiej jak potrafiły. Dziękuję im za ogromne zaangażowanie. Ostatecznie zajęły VIII miejsce. Na pewno zdobyły spore doświadczenie, które jak zapewniły wykorzystają już za rok. Nasza druga reprezentacja: Maja Jazdończyk, Gabriela Gaszek i Nikola Drygas była bardzo podekscytowana, sprawiające wrażenie wyluzowanych również rozgrywały swoje potkanie na parkiecie w Wolsztynie. Tu przyjechały już znacznie silniejsze zespoły, bardziej doświadczone a przede wszystkim trenujące głównie tą dyscyplinę sportu, żeby walczyć o awans na zawody wojewódzkie. Było obecnych osiem najlepszych reprezentacji z rejonu Leszno. W naszej grupie znalazły się silne zespoły z tradycjami, gdzie w badmintona trenują od wielu lat. Wydawać by się mogło, że nasza drużyna jest na przegranej pozycji. Jednak pierwszy set a później mecz okazał się zwycięski dla SP nr 5 z Gostynia. Kolejne spotkanie, po wielu fantastycznych zagraniach również wygrały nasze złotka. Zajęły pierwsze miejsce w grupie. Nie tylko dziewczęta z pozostałych szkół, ale przede wszystkim ich trenerzy zaczęli przyglądać się naszej reprezentacji.

Walka w półfinale była bardzo zacięta. Gabrysia Gaszek jednak nie pozwoliła przeciwniczce na pokazanie swoich umiejętności. Przy wyniku 7:1 Gabrysia doprowadziła ją do łez. Wygrała pierwszego seta, później drugiego. Maja Jazdończyk tak jak Gabriela, grała w tym dniu również na najwyższym poziomie: umiejętności, szybkość reakcji, ryzykowne zagrania tuż za siatkę czy wymagające siły uderzenia pod końcową linię doprowadziły do wygranej seta. Lekkie rozluźnienie sprawiła, iż Maja przegrała drugiego, jednak w trzecim secie pokazała jak należy walczyć nie tylko umiejętnościami i siłą, ale przede wszystkim mądrą grą. Wygrała 2:1. Grając w grze podwójnej dziewczęta wykorzystały to wszystko, czego się nauczyły, pokazały swój charakter, chęć walki i zwycięstwa. Grały opanowane, grały mądrze, niekiedy popełniając błędy serwisowe. (co doprowadzało nauczycielkę wychowania fizycznego E. Radomską  do lekkiego! rozdrażnienia). Zwyciężyły 3:0. Było to emocjonalnie najtrudniejsze spotkanie.

W finale spotkały się zespoły, które bardzo dobrze się znały z zawodów powiatowych SP z Borku oraz SP nr 5 z Gostynia. Dziewczęta z Borku trenują dwa razy w tygodniu od prawie dwóch lat. W pierwszym secie Gabriela w 100% wykonała ustaloną taktykę, wykonywała zmienne serwy, lotkę kierowała w strategiczne miejsca na boisko przeciwnika zmuszając przeciwniczkę do biegania. Jej gra była przemyślana i przede wszystkim skuteczna. Wygrany pierwszy set na pewno dodał jej pewności siebie. Niestety zarówno Gabrysia jak i Maja przegrały swoje spotkania. W spotkaniu na pewno nie zabrakło walki, dziewczęta zostawiły na parkiecie dużo serca.

Zespół z SP nr 5 z Gostynia zajął fantastyczne II miejsce.

Udział w zawodach to szansa dla każdego na poprawienie badmintonowej wiedzy i umiejętności. Bierzemy udział w turniejach, żeby się rozwijać, można poznać nowych ludzi. Celem jest też dobra zabawa z tą najszybszą dyscypliną sportu. Dziękuję zawodniczkom za kolejne niezapomniane wrażenia, walkę i pot pozostawiony na parkiecie. Wszystkim życzę dobrej zabawy z badmintonem oraz braku kontuzji.

 q  q

Edyta Radomska
Nauczyciel wychowania fizycznego

Instruktor piłki siatkowej

 

 

 

 

Dodatkowe informacje