Edukacja wczesnoszkolna

Religia

Język polski

Język angielski

Matematyka

Przyroda

Historia

Wychowanie fizyczne

Informatyka

Język niemiecki

Chemia

Fizyka

Biologia

Geografia

Zajęcia techniczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Muzyka

Plastyka

Wiedza o społeczeństwie

 

 


 

 

Dodatkowe informacje