Wolontariat podczas Masowego Biegu Niepodległości

aJak co roku, nasi uczniowie czynnie włączają się do pomocy podczas organizacji Masowego Biegu Niepodległości 11 listopada. Organizatorem i pomysłodawcą biegu jest Stowarzyszenie Sportowe CITIUS na czele z panem Paluszkiewiczem. Nasi uczniowie biorą udział w samym biegu jako zawodnicy, ale także zabezpieczają trasę biegu. W tym roku także grupa młodzieży z chęcią podczas dnia wolnego od nauki przyszli pomóc przy organizacji imprezy. Dziękujemy młodym wolontariuszom za zaangażowanie.

a  a  z

a

Mikołaj Rogala


 

Gratulujemy

Dnia 11 grudnia odbyło się uroczyste podsumowanie realizowanych programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży: „Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Recepta na szczęśliwą rodzinę – radość, szacunek, miłość”. Uroczystość odbyła się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Józefa Zeidlera w Gostyniu, organizatorem był Urząd Miejski i Gminy w Gostyniu. Spotkanie rozpoczęło się od występu naszego chóru szkolnego „Zaczarowana melodia”, którego dyrygentem jest p. Ewa Kuśnierek.

q

Podczas uroczystości przedstawiciele Rady Rodziców, którzy zajęli I miejsce w konkursie na inicjatywę propagującą bezpieczne zachowania w sieci, otrzymali podziękowania za włączenie się w działania na rzecz przeciwdziałania patologiom wśród dzieci i młodzieży, które wręczył p. A. Waleński.

q

Podziękowania i nagrody z rąk zastępcy Burmistrza Gostynia p. Grzegorza Skorupskiego otrzymali uczniowie pełniący w szkole funkcję koordynatorów profilaktycznych, a mianowicie: Nikola Drygas kl. VI b, Hanna Kotowska kl. VI b i Jakub Szulc kl. VI a.

 

q

Pani Magdalena Rajewska –Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii podkreśliła też sukces naszych uczniów: Anny Roszak, Anny Brucks, Hanny Zbroniec, Agaty Ostach, Wiktorii Nowickiej, Marii Stróżyńskiej, Wiktora Sadzkiego pod kierownictwem pani Agnieszki Tokarskiej. Otrzymali oni bowiem wyróżnienie w konkursie, w którego celem było stworzenie 10 minutowego filmu dotyczącego hasła "Kochasz? Nie krzywdź." Było to ciekawe doświadczenie.

Marta Wojtyniak


 

Rodzice dzieciom

Miło nam poinformować odwiedzających naszą stronę, że rodzice uczniów, stanęli do konkursu organizowanego przez Gminę Gostyń, napisali scenariusz inicjatywy propagującej bezpieczne zachowania w sieci i zajęli I MIEJSCE wśród szkół z naszej gminy.

W ramach inicjatywy, o czym mieliście okazję przeczytać we wcześniejszych artykułach na naszej stronie, rodzice na spotkaniach w dniach 22-23.11.2017r. wykonali projekty plakatów zawierające wskazówki dla dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu. Rodzice z każdego oddziału przygotowywali plakaty w określonym temacie:

Rodzice uczniów klas I– Gdy w Internecie zobaczysz coś dziwnego, idź do kogoś dorosłego.

Rodzice uczniów klas III – Internet to bardzo przydatna rzecz, ale są ważniejsze sprawy od gier.

Rodzice uczniów klas IV– Ostrożności nigdy za wiele, w Internecie są nie tylko przyjaciele…

Rodzice uczniów klasy V b – Pomyśl o swojej przyszłości, nie udostępniaj nic dla nieproszonych gości!   

Rodzice uczniów klas VI – Internet dobra rzecz, przemoc w Internecie – idź precz!

Rodzice uczniów klas VII – Jestem bezpieczny na Facebooku.

 

 a  a 

We wtorek 28 listopada prace zostały poddane ocenie wszystkich uczniów. Dzieci zagłosowały na najlepsze według nich projekty.  

 

a  

Wygrały plakaty rodziców uczniów z klasy I c, III c, III d, IV b, IV d, V b, VI b, VII b.

Autorom wygranych prac serdecznie gratulujemy!!! Wszystkim pozostałym rodzicom dziękujemy za zaangażowanie włożone w wykonanie zadania.

Zwycięskie projekty zostaną wydrukowane w drukarni, a następnie zostaną zawieszone na szkolnych korytarzach, aby stanowiły dla uczniów „drogowskaz” w bezpiecznym korzystaniu z komputera
i Internetu. Pozostałe plakaty, w oryginalnej wersji, również znajdą swoje miejsce w budynku szkoły.

 Marta Wojtyniak


 

Mów agresji „nie” na co dzień

wWolontariusze dla bezpieczeństwa – Nikola, Hania i Jakub, w ostatnich dniach, wywiesili na szkolnych korytarzach szkolnych przygotowane hasła promujące życie bez agresji i przemocy. Plakaty umieszczone w ślicznych ramkach, stworzonych podczas zajęć plastyki przez ich kolegów, zdobią ściany korytarzy. Wolontariusze mają jednak nadzieję, że nie będą one tylko ozdobą, a będą stanowić zachętę do czynienia dobra i przeciwstawiania się agresji i przemocy.

 

w  w  w

Wojtyniak Marta


 

PROMUJEMY ŻYCIE WOLNE OD NAŁOGÓW I PRZECIWDZIAŁAMY PRZEMOCY

wW miesiącu październiku Szkoła we współpracy z Gminą Gostyń przystąpiła do realizacji zadań w ramach programu profilaktycznego „Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”. Program finansowany jest z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017. To już druga edycja akcji, do której realizacji przystąpiła nasza Szkoła. W związku z powyższym powołaliśmy w Szkole koordynatorów profilaktycznych w ramach akcji „Wolontariusz dla bezpieczeństwa”.

Wyróżnieni uczniowie to:

1. Nikola Drygas klasa 6b

2. Hanna Kotowska klasa 6b,

3. Jakub Szulc klasa 6a.

Zespół koordynatorów prowadzony jest przez pedagoga Martę Wojtyniak we współpracy z członkami Zespołu Wychowawczego. Dnia 10 października uczniowie zostali uroczyście powołani na Wolontariusza podczas spotkania z z-cą Burmistrza Gostynia Panem Grzegorzem Skorupskim. Uroczystość, na której uczniowie otrzymali akty powołania, miała miejsce w gostyńskim ratuszu. Wolontariusze, we współpracy z opiekunami, promują akcje profilaktyczne związane z życiem wolnym od nałogów i przeciwdziałaniem przemocy. W ramach realizacji zadania planujemy apele, konkursy, spotkania z przedstawicielami KPP w Gostyniu, warsztaty dla uczniów, gazetki ścienne, wystawy prac uczniów, itp.

w

Marta Wojtyniak


 

Dzień Drzewa

sW Międzynarodowym Dniu Drzewa - 10 kwietnia br., grupa wolontariuszy z grupy Arka Noego sadziła drzewa wokół naszej szkoły. Sadzonki podarowało nam Nadleśnictwo Piaski, a przywiózł je leśnik pan Jerzy Różański. Posadzone drzewa będą nie tylko upiększać teren szkoły i zapewniać cień, ale będą również cenną pomocą dydaktyczną na lekcjach.

 

w  w  w

Alicja Jerszyńska


 

Wspieramy akcję Studnia dla Południa

Zbieramy puszki aluminiowe. Całkowity dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany Polskiej Akcji Humanitarnej. Każde 10,00 zł jest symbolicznie przedstawiane w postaci jednej niebieskiej kropli na naszej gazetce.

Alicja Jerszyńska


 

Wystawa Nie kupuj, adoptuj, pokochaj bezdomniaka.

Wolontariusze Stowarzyszenia Noe przygotowali wystawę fotografii zwierząt adoptowanych ze schroniska przez koleżanki i kolegów ze szkoły oraz osób znanych w gostyńskim środowisku. Celem wystawy było propagowanie adopcji bezdomnych zwierząt ze Schroniska w Dalabuszkach.

Alicja Jerszyńska


 

Zbiórka karmy w naszej szkole

wW naszej szkole w dniach od 10 do 15 marca br. odbyła się zbiórka karmy na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Dalabuszkach. Dzięki ofiarności uczniów i ich rodziców nasi wolontariusze mieli ręce pełne roboty; znosili karmę z sal, segregowali, a potem pomagali załadować ją do samochodu wiozącego ją do schroniska.

Alicja Jerszyńska


 

Apel Nie kupuj, adoptuj, pokochaj bezdomniaka.

wNasi wolontariusze w dniu 6 marca br. przygotowali apel Nie kupuj, adoptuj, pokochaj bezdomniaka. Zachęcali do adopcji zwierzaków ze schroniska, przeprowadzali wywiady z kolegami i koleżankami, którzy przyjęli pod swój dach bezdomne zwierzę. Na koniec apelu piosenkę Kundel bury brawurowo odśpiewali uczniowie klasy II e.

w  w

Alicja Jerszyńska


 

Wolontariat Arka

Nasz wolontariat rozszerzył się nową grupę uczniów. Wyrazili oni chęć działań woluntarystycznych na terenie szkoły. Uczniowie chcą brać udział w akcjach na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej, działaniach ekologicznych, zbiórkach na rzecz zwierząt. Grupa wolontariuszy przyjęła nazwę Wolontariat Arka. Wiele prac będą wykonywali wspólnie z wolontariuszami Stowarzyszenia Noe, dlatego powstał jeden zespół, który nazwaliśmy Arka Noego.

Alicja Jerszyńska


 

Dyżuru w Schronisku w Dalabuszkach

Wolontariusze systematycznie biorą udział w dyżurach w schronisku dla zwierząt. Podczas nich wyprowadzają psy na spacery, uczestniczą w pracach porządkowych, pomagają przez zabawę socjalizować psy i koty.

Alicja Jerszyńska


 

Bal dla najmłodszych gostyniaków

wWolontariusze Stowarzyszenia NOE pomagali w organizowaniu w dniu 19 lutego br. Kociego Baliku dla najmłodszych mieszkańców Gostynia w Domu Kultury Hutnik. Nasi uczniowie doskonale zajmowali się dziećmi podczas konkursów, wspólnych zabaw i tańca. Włożyli wiele pracy w przygotowanie a później posprzątanie sali.

Alicja Jerszyńska


 

Zbiórka karmy  w Intermarche

Nasi wolontariusze w dniu 11 lutego br. wzięli udział w zbiórce karmy da Schroniska w Dalabuszkach organizowanej przez Intermarche. Uczniowie zachęcali klientów sklepu do obdarowania zwierzaków. Zebraną karmę w ilości 120 kg przekazano do Schroniska.

Alicja Jerszyńska


 

No i się zaczęło!

Powstał wolontariat na rzecz zwierząt. Grupa uczniów z klasy szóstej zadeklarowała chęć przystąpienia do wolontariatu Gostyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt NOE. W lutym 2017 r. odbyło się pierwsze informacyjne spotkanie. Uczniowie poznali na czym polega praca na rzecz Stowarzyszenia oraz obowiązujące zasady bhp w schronisku dla zwierząt.

Alicja Jerszyńska


 

Promujemy życie wolne od nałogów i przeciwdziałamy przemocy - „Wolontariusze dla bezpieczeństwa”

wPodsumowując, Wolontariusze pod opieką pedagoga szkolnego oraz p. M. Szwengler w miesiącach październik – grudzień 2016r., w ramach programu „Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” przeprowadzili następujące działania:

 

- akcje profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem przemocy:

  • pogadanki profilaktyczno-ostrzegawcze z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu,
  • happening „Stop agresji i przemocy”,
  • przedstawienie profilaktyczne „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.

- akcje profilaktyczne związane z życiem wolnym od nałogów:

  • koloportaż ulotek,
  • gazetka ścienna,
  • konkurs profilaktyczny dla klas II-III i IV-VI oraz wystawa wyróżnionych prac,
  • przedstawienie profilaktyczne „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.

Chcieliśmy w tym miejscu podziękować Wolontariuszom: Hannie Zbroniec, Maksymilianowi Fajczykowi oraz Jakubowi Antkowiakowi za pomoc, zaangażowanie, pomysłowość i wielkie chęci w podejmowanych działaniach na rzecz bezpieczeństwa swoich koleżanek i kolegów. Uczniowie otrzymali również podziękowania i nagrody za swoją działalność od z – cy Burmistrza Miasta Gostynia p. E. Palki, w imieniu Burmistrza Gostynia, podczas konferencji „Współczesne zagrożenia wśród dzieci i młodzieży” (15.12.2016r.). Pogratulowała im też obecna na konferencji p. Dorota Zawadzka.

 

Marta Wojtyniak


 

Promujemy życie wolne od nałogów i przeciwdziałamy przemocy - „Wolontariusze dla bezpieczeństwa”

wKolejnym działaniem, które zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy był konkurs profilaktyczny dla uczniów klas II-III i IV-VI, a następnie wystawa nagrodzonych prac. Uczniowie młodsi (I etap edukacyjny) mieli za zadanie wykonanie zakładki. Temat: Przebywanie w dymie tytoniowym jest szkodliwe dla zdrowia. Natomiast uczniowie starsi (II etap edukacyjny) przygotowywali plakat. Temat: Prowadzę zdrowy styl życia. Nie ulegam nałogom. Wolontariusze z dużym zaangażowaniem przystąpili do realizacji tego zadania: ogłaszali konkurs wśród uczniów, zachęcali do udziału, przypominali o terminach, zbierali prace konkursowe, aktywnie uczestniczyli w pracach komisji rozstrzygającej konkurs, pomagali w uroczystości nagradzania uczniów, wykonali wystawę prac konkursowych.

Nagrodzeni uczniowie z klas II-III:

I miejsce:

* Kornelia Rozalska Kl. IIIa

* Kaja Chudzińska Kl. IIc

II miejsce:

* Olga Radczyk Kl. IIc

* Nina Biernat Kl. IIb

III miejsce:

* Aleksandra Kosmalska Kl. IIe

* Piotr Bartkowiak Kl. IIIb

Wyróżnienia wśród uczniów klas II-III otrzymali:

* Filip Fabisiak Kl. IIa

* Jan Wojciechowski Kl. IIIb

* Jagoda Stachowiak Kl. IIg

* Julia Wojciechowska Kl. IId

* Wiktoria Kończak Kl. IIe

* Mateusz Klauza Kl. IIa

 

Nagrodzeni uczniowie z klas IV-VI:

I miejsce:

Magdalena Klupś kl.Vc

Kornelia Piasecka kl. Vc

II miejsce:

Julia Woja kl.VIc

Wiktoria Nowicka kl. VIc

III miejsce:

Pola Saczko kl. Va

Wyróżnienia wśród uczniów klas IV-VI otrzymali:

- Oliwia Gliszczyńska i Michalina Jakuszkowiak kl. Vb

- Amelia Lada kl. IVb

- Maja Jazdończyk i Ewa Zbroniec kl. IVb

 

Marta Wojtyniak


 

Promujemy życie wolne od nałogów i przeciwdziałamy przemocy - „Wolontariusze dla bezpieczeństwa”

p9.12.20016 r. uczniowie klas II-VI oraz przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gostyniu wybrali się do krainy bajek. Dzieci spotkały się z Królewną Śnieżką i siedmioma krasnoludkami. W rolę wcielili się uczniowie uczęszczający na zajęcia kółka teatralnego, prowadzonego przez Panią Magdalenę Szwengler. W magiczny klimat bajek widzów wprowadzili wolontariusze Hania i Maksymilian. W spektaklu poruszano takie tematy, jak: agresja, przemoc, uzależnienia (skutki zażywania środków psychoaktywnych), bezpieczeństwo dzieci. Miał na celu pokazanie dzieciom, że nie należy rozmawiać z nieznajomymi, zabierać od nich słodkości, które naprawdę mogą okazać się środkami, które mogą mieć negatywny wpływ na ich zdrowie. A co najważniejsze uczył zachowań asertywnych.

 w  w  w 

Marta Wojtyniak


 

Promujemy życie wolne od nałogów i przeciwdziałamy przemocy - „Wolontariusze dla bezpieczeństwa”

uWolontariusze pod opieką pedagoga opracowali ulotki profilaktyczne. Dla uczniów klas II i III oraz ich rodziców, informujące o tym, iż przebywanie w dymie tytoniowym jest bardzo szkodliwe dla zdrowia. Dla uczniów klas IV-VI oraz ich rodziców, informujące o szkodliwych skutkach palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania środków psychoaktywnych. Następnie rozdali koleżankom i kolegom przygotowane materiały, prosząc o zapoznanie się z treścią ulotki oraz pokazanie jej również najbliższym osobom w otoczeniu (rodzicom, ciociom, wujkom, przyjaciołom).

u  u

 u  u

Marta Wojtyniak


 

Happening „Stop przemocy i agresji” - „Wolontariusze dla bezpieczeństwa”

wZespół wolontariuszy wraz z kolegami i koleżankami z klasy, podczas godziny z wychowawcą, pod opieką nauczyciela Katarzyny Tyrzyk, przygotowali plakaty z zapisanymi hasłami przeciwko przemocy i agresji. Natomiast uczniowie z zajęć opiekuńczo-wychowawczych, pod okiem nauczycieli Magdaleny Szwengler i Pauliny Nowakowskiej, przygotowali naklejki z takimi napisami, jak: „Jestem tolerancyjny”, „Jestem dobrym kolegą”, „Jestem dobrym człowiekiem”, „Jestem życzliwy”, „Możesz mi zaufać” , itp. 29.11.2016r. podczas przerwy międzylekcyjnej wolontariusze i uczniowie klasy VI c, pod opieką pedagoga, z przygotowanymi plakatami, głosili hasła przeciwko agresji i przemocy. Natomiast wytypowani uczniowie z klas III rozdawali kolegom naklejki. Dzieci ubrane były w białe koszulki na znak pokoju.

Zaskoczeni uczniowie i pracownicy szkoły z zaciekawieniem obserwowali całe wydarzenie.

w  w

Marta Wojtyniak


 

Promujemy życie wolne od nałogów i przeciwdziałamy przemocy - „Wolontariusze dla bezpieczeństwa”

gWolontariusze dla bezpieczeństwa – Hania, Maksymilian i Kuba, pod okiem nauczycieli Magdaleny Szwengler i Pauliny Nowakowskiej, przygotowali profilaktyczną gazetkę ścienną. Tematem był Światowy Dzień Rzucania Palenia tytoniu, który w tym roku przypadał 17 listopada.

 

g

Marta Wojtyniak


 

Pomagamy poprzez wolontariat

wDnia 11.11.2105 r. odbyła się kolejna edycja Masowego biegu Gostyńskiego odbywającego się w szczególny dzień, jakim jest Dzień Niepodległości. Organizatorem biegu jak co roku jest UKS Biskupianka Stara Krobia, Stowarzyszenie CITIUS, OSiR w Gostyniu oraz Gmina Gostyń. Jednocześnie od kilku lat nasza szkoła wspiera organizatorów biegu w postaci udostępnienia wolontariuszy, którzy stojąc na trasie kierują biegaczy do mety. Uczniowie SP 5 w Gostyniu chętnie biorą udział jako obstawa biegu. W tym roku także wolontariuszami byli uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Gostyniu, niektórzy są również naszymi absolwentami. Bardzo dziękujemy za pomoc: Marcelina Wojciechowska, Maria Stróżyńska, Anna Brucks, Hanna Zbroniec, Julia Woja, Julia Pakosz, Agata Lenarczyk, Zofia Henzel, Nikola Drygas, Gabriela Gaszek, Michalina Jakuszkowiak, Oliwia Gliszczyńska, Szymon Michalski, Piotr Wdziekoński, Maciej Furmanek, Jakub Wyrzykiewicz, Tomasz Listwoń, Piotr Karczyński, Kacper Kosowicz, Mikołaj Handke.

w  w  w

Mikołaj Rogala


 

PROMUJEMY ŻYCIE WOLNE OD NAŁOGÓW I PRZECIWDZIAŁAMY PRZEMOCY

bW miesiącu październiku Szkoła we współpracy z Gminą Gostyń przystąpiła do realizacji zadań w ramach programu profilaktycznego „Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”. Program finansowany jest z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017. W związku z powyższym powołaliśmy w Szkole koordynatorów profilaktycznych w ramach akcji „Wolontariusz dla bezpieczeństwa”.

Wyróżnieni uczniowie to:

1. Hanna Zbroniec klasa 6c,

2. Maksymilian Fajczyk klasa 6c,

3. Jakub Antkowiak klasa6c.

Zespół koordynatorów prowadzony jest przez pedagoga Martę Wojtyniak oraz Panią Magdalenę Szwengler. Dnia 18 października uczniowie zostali uroczyście powołani na wolontariusza podczas spotkania z burmistrzem Gostynia Panem Jerzym Kulakiem. Uroczystość, na której uczniowie otrzymali akty powołania, miała miejsce w gostyńskim ratuszu. Wolontariusze we współpracy z opiekunami promują akcje profilaktyczne związane z życiem wolnym od nałogów i przeciwdziałaniem przemocy. W ramach realizacji zadania planujemy przedstawienie profilaktyczne, happening, gazetki, koloportaż ulotek itp.

b  b

 Marta Wojtyniak


 

Dodatkowe informacje