Czy warto być grzecznym i kulturalnym? 
 
aUczniowie klasy III a wzięli udział w warsztatach poświęconych kulturze osobistej. Trzecioklasiści odpowiadali  na pytanie: „Czemu służą dobre maniery. Dlaczego warto znać i stosować zasady kulturalnego zachowania się? ”Jednym z zadań było stworzenie dekalogu kulturalnego ucznia, z którym poradzili sobie doskonale.  Zmierzyli się także z kilkoma problemami pewnych bohaterów, którzy nie zawsze zachowywali się kulturalnie.  Uczniowie klasy III a  są czujni i zaproponowali dużo wariantów rozwiązań danych sytuacji. Celem warsztatów było uświadomienie uczniom, że naukę form towarzyskich rozpoczynamy od stosowania podstawowych, bardzo ważnych zasad obowiązujących we wszystkich kontaktach międzyludzkich. Zasady te to: uprzejmość, punktualność, uśmiech, życzliwość, dyskrecja, prawdomówność, uczciwość. W Szkole Podstawowej nr 5 pragniemy pokazać, że grzeczność to strategia chronienia siebie i skutecznego działania, a brak kultury osobistej – to zachowanie, które zrywa relacje z drugim człowiekiem. 

„Dobre maniery są kluczem do łatwiejszego życia wśród ludzi”

 
a  a
a
 
Michalina Grześkowiak

Dodatkowe informacje