Wrzesień w świetlicy

aNa początku był chaos i ogromne zamieszanie, zdarzały się też  łzy i niepewność. Trwało to jednak, krótko, bo już w drugim tygodniu roku szkolnego udało nam się skompletować grupy świetliczaków, poznać się ze wszystkimi i przede wszystkim stworzyć własny regulamin, pod którym podpisały się wszystkie dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy. Wrzesień jest miesiącem adaptacyjnym, nowi uczniowie zapoznali się z wyposażeniem sali, wszystkim natomiast został przedstawiony regulamin korzystania z sali gimnastycznej, toalet, boiska. Przypomnieliśmy sobie magiczne słowa, którymi posługujemy się na co dzień „proszę, dziękuję, przepraszam”. Wspólnymi siłami ustaliliśmy zasady, które będziemy przestrzegać, do najważniejszych zaliczyliśmy: szacunek wobec siebie, słuchanie, kiedy inni mówią, dbanie o rzeczy swoje i innych, pozostawianie porządku, kulturalne zachowanie się w sali i na boisku. Świetliki „podpisały się” pod wszystkimi zasadami poprzez odrysowanie swojej dłoni, wycięcie jej i ozdobienie. Mamy nadzieję, że i ten rok będzie udany a wszyscy uczniowie wychodzący do domu będą zadowoleni.

z  a  a

wychowawca świetlicy

Magdalena Szwengler


 

Dodatkowe informacje