Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły do udziału w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia, który odbędzie się z naszej szkole w piątek, tj. 29.09.2017r. Każdy może zostać ekspertem tabliczki mnożenia zdając egzamin u egzaminatorów kursujących podczas przerw po boisku szkolnym w godzinach 7:50-10:45. Dodatkowo każda klasa 4-6 może wystawić dwuosobową drużynę do rozgrywek w znajomości tabliczki mnożenia odbywających się na dużej przerwie na boisku szkolnym (w razie deszczu w sali gimnastycznej obok świetlicy). Osoby do drużyny zostaną wybrane na lekcjach matematyki,a ich zadaniem będzie odpowiadanie na zadane działania z tabliczki mnożenia i trafienie piłką do bramki oraz rozwiązanie prostej łamigłówki z wykorzystaniem tabliczki mnożenia. Przyjdźcie, grajcie i wygrywajcie bo warto! Nagrodą za 1 miejsce jest immunitet dla klasy z odpytywania i kartkówek na cały dzień z wszystkich przedmiotów! Drugie i trzecie miejsca także nie będą narzekać. Czekamy na Was w piątek. Pokażmy, że w naszej szkole są sami eksperci tabliczki mnożenia.
Czekamy na Was!

Nauczyciele matematyki


 

Regulamin Mistrzostw Szkoły Podstawowej nr 5

im. ks. Fr. Olejniczaka w Gostyniu

we współzawodnictwie sportowym

o tytuł „Sportowca Roku”

I. Cele

Celem konkursu jest propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży szkolnej oraz wyróżnienie uczniów, którzy wnieśli istotny wkład w sportowy dorobek szkoły.

II. Organizatorzy

Organizatorami są nauczyciele wychowania fizycznego.

III. Uczestnicy i kategorie

Współzawodnictwo obejmuje uczniów wszystkich klas począwszy od klasy IV. Tytuł „Sportowca Szkoły” przyznany zostanie osobno w kategorii dziewcząt i chłopców. Dodatkowo wyróżnionych zostanie pięciu kolejnych uczniów w każdej kategorii.

IV. Termin

Mistrzostwa przeprowadzone będą każdorazowo od września do czerwca danego roku szkolnego. Podsumowanie wyników i wręczenie nagród podczas Dnia Sportu Szkolnego lub zakończenia roku szkolnego.

V. Zasady wyłaniania „Sportowca Szkoły”

Uczniom przez cały rok szkolny przyznawane będą punkty, których      suma wyłoni zwycięzców.  

VI. Punktacja

1. Zawody sportowe:

Ranga zawodów

Punktacja za zajęte miejsce i udział

I

II

III

IV

V

VI

VII-X

Udział

Szkolne

9

8

7

5

4

3

2

1

Gminne

11

10

9

7

6

5

4

2

Powiatowe

13

12

11

9

8

7

6

3

Rejonowe

17

16

15

13

12

11

10

5

Wojewódzkie

35

30

25

23

22

21

20

10

Krajowe

50

45

40

36

34

32

30

20

 

2. Udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych Szkolnego Klubu Sportowego (75% obecności lub więcej) – 5 pkt.
3. Członkostwo w pozaszkolnych klubach sportowych – 5 pkt.
4. Ustanowienie rekordu szkoły – 20 pkt.
5. Aktywny udział w lekcja wychowania fizycznego. Uczeń zawsze przygotowany do lekcji (nie ma braków stroju)– 5 pkt. za każde półrocze.

VII.    Nagrody

Dla pierwszych 6 osób dyplomy i nagrody rzeczowe.

VIII. Postanowienia końcowe

Uczeń nie otrzymuje punktów za udział w zawodach jeśli w czasie ich trwania zachował się w sposób naruszający dobre imię szkoły, drużyny lub naruszył inne ogólnie przyjęte normy poprawnego zachowania.

Za szczególnie rażące, niegodne zachowanie uczeń może być całkowicie usunięty z konkursu (decyzję podejmuje organizator).

W przypadku równej liczby punktów mogą zostać przyznane dwa jednakowe miejsca.

Ranking najlepszych sportowców będzie przedstawiany i raz w miesiącu aktualizowany na stronie internetowej szkoły oraz gablotach szkolnych.

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Damian Kabała

Edyta Radomska

Magdalena Gorwa-Miś

Łukasz Wabiński

Mikołaj Rogala


 

 

Pocztówka z Wlk. Brytanii”

 

kWe wrześniu, w naszej szkole został zorganizowany konkurs plastyczny z języka angielskiego dla uczniów klas 3. Jak zwykle uczestnicy wykazali się pomysłowością i  zaprezentowali ponad dwadzieścia  wyjątkowych prac. W tym roku, jury jednogłośnie zdecydowało się przyznać miejsce pierwsze uczennicy klasy 3c. Ponadto wybranych zostało 9 prac, których autorzy otrzymali wyróżnienia. Dyplomy oraz drobne upominki zostały wręczone dzieciom, przez Panią Dyrektor, na  apelu z okazji Europejskiego Dnia Języków. Wszystkie prace zostały wywieszone na gazetce przed wejściem do biblioteki szkolnej, tworząc ciekawą galerię. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia tej wyjątkowej „mini wystawy” a przy okazji do zapoznania się z kulturą Wlk. Brytanii. Zwycięzcom oczywiście gratulujemy!  

Lista zwycięzców:

I miejsce: Olga Radczyk kl. 3C

Wyróżnienia: Filip Fabisiak kl. 3A

                     Mateusz Klauza kl. 3A

                     Zuzanna Lisiecka kl. 3B

                     Julia Michałowicz kl. 3B

                     Wojciech Wyrwiński kl. 3B

                     Dominik Sadzki kl. 3C

                     Wiktoria Krzyżostaniak kl. 3D

                     Barbara Stróżyńska kl. 3D

                     Aleksandra Kosmalska kl. 3E

Barbara Carvalho, Lidia Dudkiewicz


 

Międzynarodowy konkurs matematyczny

KANGUR 2017 – rozstrzygnięty!

k16 marca 2017 roku już po raz dwudziesty odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR. Choć konkurs jest bardzo trudny, zawsze gromadzi dużą grupę chętnych. W tegorocznej edycji wzięła udział rekordowa liczba 66 uczniów! Wczoraj dostaliśmy wreszcie długo wyczekiwane wyniki. Co prawda, nie mamy w tym roku laureata ani dyplomu za bardzo dobry wynik, ale czworo najlepszych otrzymało dyplom z wyróżnieniem.

W kategorii ŻACZEK:

- Julia Michałowicz z klasy 2b

W kategorii MALUCH:

- Anna Kulczak z klasy 3a

- Jonasz Kawczyński z klasy 3d

W kategorii BENIAMIN:

- Jan Adamczak z klasy 5a

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym uczniom a wszystkim dziękujemy za podjęcie rywalizacji! Życzymy matematycznych sukcesów w przyszłości!

Taki drobiazg dostał każdy uczestnik konkursu: http://www.kangur-mat.pl/image/upominek2017-film.mp4

Hanna Szczepecka


 

 

OMNIBUS 2017

oJuż po raz szesnasty odbył się w naszej szkole Miejsko-Gminny Konkurs „Omnibus”. 26 kwietnia 2017 stanęło do rywalizacji o ten zaszczytny tytuł dwanaście osób z czterech szkół podstawowych – SP w Siemowie, SP nr 1, SP nr 2 oraz SP nr 5 w Gostyniu. Jak co roku gościnnie wystąpili również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Borku. P. Edmund Neudeker, ich opiekun, jest pomysłodawcą i jednym z organizatorów konkursu. Konkurs składał się z dziesięciu części. Zaczął się od wybieranych losowo pytań ustnych z różnych dziedzin wiedzy. Następnie uczestnicy zmierzyli się z zadaniami pisemnymi z przyrody, sportu, filmu, muzyki i geografii. Tradycyjnie, jak co roku, rozwiązywali również zagadki logiczne. Poziom był tak wyrównany, że po dwugodzinnych zmaganiach, konieczna okazała się dogrywka! Ostatecznie „Omnibusem 2017” został uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu – Artur Gałat, któremu serdecznie gratulujemy! Przedstawicielami naszej szkoły byli: Krzysztof Płatek, Maria Stróżyńska oraz Gabriela Woźniak (piątoklasistka!). Nie udało im się zdobyć tytułu Omnibusa, ale godnie reprezentowali szkołę, rywalizując z naprawdę silnymi przeciwnikami. Nagrody dla uczestników konkursu jak co roku, ufundował Burmistrz Gostynia oraz pozyskani przez organizatorów sponsorzy. Szkoła zapewniła wszystkim uczestnikom i ich opiekunom słodki poczęstunek.

 Organizatorzy konkursu:

Edmund Neudeker, Hanna Szczepecka, Katarzyna Tyrzyk, Szymon Tyrzyk

o  o  o

o  o  o

Hanna Szczepecka


 

Dodatkowe informacje