Po rozpatrzeniu przez komisję rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2021/2022

informujemy, że wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

Lista kandydatów zakwalifikowanych jest wywieszona

w budynku szkoły przy sekretariacie.

 

Rodzice uczniów zakwalifikowanych

proszeni są złożenia w sekretariacie szkoły

deklaracji woli przyjęcia w terminie

od 22 marca do 26 marca

>>pobierz plik<<

Karty informacyjnej

>>pobierz plik<<

Zgoda na publikację danych

>>pobierz plik<<

 

 


 

Dodatkowe informacje