Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

  1. Przedmiot zamówienia

wyposażenie pracowni przyrodniczej dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. ks. Franciszka Olejnicza w Gostyniu w ramach projektu pn.: „Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego … czytaj więcej

 


 

Dodatkowe informacje