Pedagog, czyjego pokolenia?
 
Jeśli ktoś poznał choćby mały ułamek dokonań Janusza Korczaka, to może sobie zadać pytanie, czy jego pedagogiczny instynkt w dzisiejszych czasach ma  jeszcze zastosowanie? Bez względu na odpowiedź umożliwiamy zapoznanie się z sylwetką Janusza Korczaka. Może warto powrócić do zapoznania się z lekturami tak barwnego autora.
 
"Ilekroć odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli, tylekroć książka cel zamierzony osiąga."
Janusz Korczak

Dodatkowe informacje