Pasowanie Pierwszaków

p14 października 2015 roku w naszej szkole obchodziliśmy wyjątkowe święto – dzieci z klas pierwszych zostały oficjalnie pasowane na uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu. Aby uświetnić to wydarzenie klasy drugie wraz z wychowawczyniami – J. Marcinkowską, E. Szczygieł, A. Nowicką, A. Juskowiak oraz W. Sobczak przygotowały przedstawienie artystyczne. Uczniowie z zaangażowaniem prezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie. Specjalnie dla nowych uczniów drugoklasiści wcielili się w role postaci z baśni i bajek, które wśród kolorowej scenerii, skutecznie przekonały, że „szkołę lubić się da”. Po przedstawieniu artystycznym przyszedł czas na oficjalne ślubowania. Pierwszoklasiści obiecali być dobrymi uczniami SP 5, rodzice zapewnili, iż pomogą dzieciom wypełnić ten obowiązek. Następnie każdy Pierwszoklasista został indywidualnie pasowany na ucznia. Pasowania dokonali dyrektor szkoły p. K. Smektała, wicedyrektorzy szkoły p. K. Kempa, p. M. Rogala, p. pedagog H. Lenarczyk, przedstawiciele Rady Osiedla Pożegowo – p. E. Marszałek, członek Rady Rodziców – J. Klupś oraz p. J. Małecka. W uroczystościach ze wzruszeniem uczestniczyli rodzice, dziadkowie. Dziękujemy wszystkim za tłumne przybycie. Pierwszoklasistom życzymy sukcesów w szkole!

p  p  p

 p  p  p 

p  p  p

p  p  p

p  p

Agnieszka Nowicka

Fot. dzięki uprzejmości pana Sebastiana Frosta


 

Dodatkowe informacje