• Drukuj

Szkoła Demokracji – ostatni obszar zaliczony !

Mamy kolejne dobre wieści … ostatni piąty obszar w ramach programu Szkoła Demokracji zaliczony! Było to naszym zdaniem najtrudniejszy etap, dlatego tym bardziej cieszymy się, że relacja został w całości zaakceptowana bez żadnych poprawek. W ramach tego obszaru („Uczenie się i nauczanie”) postanowiliśmy sprawdzić, co sądzicie o szkolnym systemie oceniania. Na pewno pamiętacie ankietę o wypełnienie której Was prosiliśmy. Na podstawie wypełnionych przez Was ankiet stworzyliśmy analizę oraz wnioski i propozycje zmian, które zostaną uwzględnione przy ewaluacji szkolnego systemu nauczania.

Poniżej przedstawiamy propozycje Waszych zmian:

- możliwość poprawy jednej kartkówki na semestr z każdego przedmiotu (do tej pory można poprawiać tylko oceny wagi 3, czyli praktycznie tylko sprawdziany a kartkówki mają wagę 2 w naszej szkole);

- więcej wyjaśnień i wskazówek ustnych oraz komentarzy pisemnych na temat tego, co było dobrze zrealizowane przez uczniów a nad czym należy jeszcze popracować;

- po poprawie sprawdzianu obydwie oceny, czyli: i ta zdobyta przy pierwszym podejściu jak i ocena uzyskana za poprawę powinny być liczone do ogólnej średniej a nie tylko ocena uzyskana za poprawę, jak to funkcjonuje teraz (jest to bardziej sprawiedliwe);

- aby w uzasadnionych przypadkach nauczyciele mogli oprócz kierowania się procentowym systemem oceniania obowiązującym w szkole przy wystawianiu oceny podejść indywidualnie do poziomu wiedzy ucznia i mieć możliwość jej podwyższenia, gdy na przykład do uzyskania wyższego wyniku brakuje tylko 0,5 pkt.

Zobaczymy, które z nich uda się wprowadzić od nowego roku szkolnego Uśmiech

 

Samorząd Uczniowski

Barbara Carvalho