Obiady w szkole

Informujemy, iż w szkole jest możliwość korzystania z obiadów pełnopłatnych.

Cena obiadu:

- zupa – 2 zł,

- główne danie – 7 zł,

- obiad dwudaniowy 8 zł.

Istnieje również możliwość pokrycia kosztów wyżywienia przez MGOPS w Gostyniu. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 771 zł. Wnioski należy składać w MGOPS, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń.

Marta Wojtyniak – pedagog szkolny


 

Dodatkowe informacje