Olimpiada Matematyczna Juniorów

 a

W tym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów.  Już w najbliższy czwartek chętni ósmoklasiści wezmą udział w teście, który jest jednym z etapów Olimpiady.  Bycie laureatem olimpiady uprawnia do wyboru  dowolnej szkoły ponadpodstawowej poza standardową procedurą rekrutacyjną. Dostępne są już  treści zadań części korespondencyjnej. Na stronie organizatorów są już dostępne zadania z części korespondencyjnej. Życzymy sukcesów zgłoszonym śmiałkom matematycznym!

 


 

Dodatkowe informacje