• Drukuj

 

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu w ramach projektu pn.: "Moja wiedza - moja przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 8.1 "Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej.

>> Pobierz <<