• DrukujUroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się dnia

 

19 czerwca o godzinie 8:00 dla klas 1-7.O godzinie 10:00 odbędzie się uroczystość dla klas 8.