• Drukuj

I po strachu

W poniedziałek 15 kwietnia uczniowie klas ósmych przystąpili do pierwszego ważnego w ich życiu egzaminu. Najpierw zmierzyli się z językiem polskim. Kolejny dzień upłynął pod szyldem matematyki, a ostatniego dnia wykazali się znajomością języka angielskiego. Do egzaminu przystąpiło 66 uczniów, którzy zwarci i gotowi przybyli do szkoły, aby wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami nabytymi przez lata nauki.

A oto nasi ósmoklasiści tuż przed egzaminem Niewinny

 a  a  a

Życzymy wysokich wyników.

Bardzo dziękujemy panu Dominikowi Leckiemu za udostępnienie sprzętu nagłaśniającego oraz pomoc przy ustawieniu akustyki podczas egzaminu z języka angielskiego.

a

Beata Kopaszewska