• Drukuj

Dzień Patrona

aZgodnie z tradycją naszej szkoły, ostatni dzień kwietnia jest dniem bardzo ważnym dla naszej społeczności szkolnej. W tym czasie obchodzimy święto Patrona- ks. Fr. Olejniczaka, dla którego niezwykle ważna była pomoc drugiej osobie. Ksiądz Olejniczak w swoim życiu kierował się słowami: „Nikt tak nie ożywia i nie uszlachetnia duszy, jak ustawiczna troska o szczęście innych”.

W tym ważnym dla naszej szkoły dniu, w uroczystości poświęconej Patronowi- księdzu Olejniczakowi, udział wziął ksiądz biskup- Jan Glapiak i proboszcz parafii pw. bł. Edmunda Bojanowskiego- ks. kanonik Przemysław Maciejewski.

Uczniowie naszej szkoły, pod opieką polonistek i p. E. Kuśnierek, przygotowali krótką akademię na temat życia i działalności księdza Olejniczaka. W studiu telewizyjnym dziennikarka gościła Patrona naszej szkoły, z którym przeprowadziła krótki, ale bardzo wyczerpujący wywiad.

Ponieważ w naszym regionie żył też inny znamienity społecznik, nie sposób było o nim nie wspomnieć. Bł. Edmund Bojanowski też miał wielki udział w kształtowaniu postaw społecznych gostynian i mieszkańców okolicznych miejscowości. Z okazji 150 rocznicy narodzin dla nieba założyciela ochronek dla dzieci, postanowiliśmy również uczcić jego pamięć.

Dzień ten był niezwykle uroczysty i spotkał się z pozytywnym przyjęciem przez przybyłych na tę uroczystość gości.

a  a

a  a

Beata Kopaszewska