SP5 Gostyń

  • Drukuj

OD NAJSTARSZEGO DO NAJMŁODSZEGO

aZachęcamy wszystkich uczniów, zwłaszcza ósmoklasistów ogarniętych szałem przedegzaminacyjnych powtórek, do obejrzenia gazetki ściennej przy sali 39. To dekoracja promująca autorów naszych lektur i  przybliżająca ich sylwetki w prosty sposób. Zostali na niej ujęci pisarze i poeci w ujęciu chronologicznym: od Mikołaja Reja, poczynając, a kończąc na… Sami sprawdźcie! Przy każdej podobiźnie autora znajdziecie czas jego życia oraz hasło lub cytat związany z jego życiem i twórczością.

 

a

Magdalena Woźniakowska