• Drukuj
Wyzwanie- programowanie!
 
aOd początku drugiego semestru grupy z informatyki w klasach 4 i 5 rozpoczęły realizację innowacji pedagogicznej "Podążając za XXI wiekiem. Nauka programowania z systemem dydaktycznych Lego Education". Innowacja będzie realizowana na lekcjach informatyki w klasach 4-6. Jest ona odpowiedzią na potrzeby bieżącego wieku, wynikające z szybko rozwijających się technologii, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego, dotyczącym nauki podstaw programowania. Korzyści z programu są szerokie, ponieważ rozwijają one kluczowe umiejętności, niezbędne w szkole, takie jak: współpraca w grupie, kreatywność, samodzielność, pomysłowość, planowanie, autoprezentacja. Cały program podzielony jest na klika części i zakłada programowanie także z użyciem robotów Lego Spike, Ozobotów oraz Photon. Właśnie zakończył się pierwszy etap dotyczący programowania bez komputera. Na lekcjach uczniowie wykorzystywali autorską grę p. Natalii Kolan wprowadzającą do programowania "Zaprogramuj mnie!". Uczniowie mieli za zadanie tworzyć skrypty rozwiązujące dany problem, a następnie wydawać instrukcje swoim kolegą/ koleżanką, którzy wędrowali po specjalnie przygotowanej do tego planszy. Ważne jest to, by uczeń wykonywał tylko te instrukcje, które są zawarte w skrypcie. W ten sposób, uczniowie bardzo szybko mogli korygować popełnione błędy i łatwo wyobrażali sobie jakie powinno być rozwiązanie problemu. To etap nauka przez doświadczenie! Kolejny etap to programowanie Ozobotów, uczniowie już nie mogą się doczekać!
 a  a  a  a

Natalia Kolan