• Drukuj

Istny cyrk!

aUczniowie z klasy 3a biorą , w tym roku szkolnym, udział w programie, który ma na celu wdrożenie podczas lekcji, innowacyjnych metod i form prowadzenia zajęć. W tym przypadku polegają one na wykorzystaniu w edukacji elementów pedagogiki cyrku, pedagogiki zabawy i Treningu Umiejętności Społecznych. Głównym celem wprowadzenia innowacji jest, w możliwie skuteczny sposób, zminimalizowanie niekorzystnych skutków edukacji zdalnej, w tym relacji między uczniami. Aby zachęcić dzieci do aktywnej pracy, wzbudzić w nich zainteresowanie, a współczesne czasy i ich bogactwo wszelkich dóbr podnosi wysoko barierkę, należy wprowadzić coś nowego, z czym uczniowie nie mieli jeszcze do czynienia, stąd pomysł na powyższą innowację. Zdjęcia wraz z filmikami z dotychczasowej realizacji oraz cele szczegółowe programu zawarte są w prezentacji. Serdecznie zapraszamy do wglądu.

>>Prezentacja<<

 a  a

Weronika Janus