• Drukuj

Rada Rodziców ogłasza

 konkurs na pracę przestrzenną „DOM”,

 opis zadania określony został w poniższym regulaminie:REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

na pracę przestrzenną „DOM” 

kierowanego   dla uczniów klas 1-3 oraz 4-8.

organizowanego w ramach realizacji projektu

„Moja Rodzina - to jedyna drużyna”,

zadanie zrealizowane w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- edycja 2021.

 

TEMAT PRACY:  „DOM”

 

Zadanie konkursowe:   Zastanów się, co dla Ciebie znaczy DOM i jak chciałbyś/ chciałabyś, aby widzieli go inni. 

Wspólnie z członkami rodziny stwórz kolaż zdjęć.

Dostarcz pracę do swojego wychowawcy do 9 listopada 2021 roku.

Dnia 9 listopada 2021 roku na holu szkoły zostanie stworzona wystawa prac, z której to zostaną wybrane najciekawsze, najbardziej pomysłowe i związane z przesłaniem wartości prace.

 

Jeden uczeń może przekazać jedną pracę do Wychowawcy. I CELE KONKURSU

- wyartykułowanie potrzeb związanych z relacjami rodzinnymi, zauważeniem potrzeb jednostki w grupie społecznej, jaką jest rodzina;

- wspólna zabawa przy tworzeniu prac przestrzennych

- rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni.

 

II ZASADY UCZESTNICTWA

  • Konkurs skierowany jest do uczniów klas  I-III oraz IV-VIII

  • Zadaniem konkursowym jest wykonanie kolażu zdjęć związanego ze słowem „DOM” 

  • Termin: do 9 listopada 2021 roku.

 

III KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

 

Prace oceniać będzie komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Rady Rodziców oraz Grona Pedagogicznego biorąc pod uwagę:

 

- zgodność przekazu pracy z celem konkursu,

- walory artystyczne i estetyczne,

- pomysłowość i oryginalność 

 

Ocena  prac w dniu 10 listopada 2021 r.

 

 Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez system Vulkan i stronę internetową szkoły.

 

Nagroda: 

Kategoria klas:

1) 1-3 bilety  3 X rodzinne wyjście na BOWLING  ( do wykorzystania w określonym terminie)

2) 4-8 bilety 3 X rodzinne wyjście na BOWLING  ( do wykorzystania w określonym terminie)

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie :)Rada Rodziców zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w przypadku dużego zainteresowania konkursem.