• Drukuj

Rada Rodziców ogłasza

 konkurs na kolaż zdjęć „Wspólne chwile ulotne jak motyle”,

 opis zadania określony został w poniższym regulaminie:
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

na pracę przestrzenną „Wspólne chwile ulotne jak motyle” 

kierowanego   dla uczniów klas 1-8.

organizowanego w ramach realizacji projektu

„Moja Rodzina - to jedyna drużyna”,

zadanie zrealizowane w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- edycja 2021.

 

TEMAT PRACY:  Wspólne chwile ulotne jak motyle

 

Zadanie konkursowe:   Stwórz kolaż zdjęć dotyczących momentów z życia rodzinnego. 

 Ważne jest, aby kolaż uwzględniał fotografie z czasu teraźniejszego i przeszłego.

Dostarcz pracę do swojego wychowawcy do 9 listopada 2021 roku.

Dnia 9 listopada 2021 roku na holu szkoły zostanie stworzona wystawa prac, z której to zostaną wybrane najciekawsze kolaże, spośród których zostaną wyłonieni laureaci.

 

Jeden uczeń może przekazać jedną pracę do Wychowawcy. 

 

I CELE KONKURSU

- wyartykułowanie potrzeb związanych z relacjami rodzinnymi, zauważeniem potrzeb jednostki w grupie społecznej, jaką jest rodzina;

- wspólna zabawa przy tworzeniu kolażu zdjęć;

- rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni;

 

II ZASADY UCZESTNICTWA

  • Konkurs skierowany jest do uczniów klas  I-III oraz IV-VIII

  • Zadaniem konkursowym jest wykonanie kolażu zdjęć związanego nawiązującego do hasła "Wspólne chwile ulotne jak motyle" 

  • Termin: do 9 listopada 2021 roku.

 

III KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Prace oceniać będzie komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Rady Rodziców oraz Grona Pedagogicznego biorąc pod uwagę:

 

- zgodność przekazu pracy z celem konkursu,

- walory artystyczne i estetyczne,

- pomysłowość i oryginalność 

 

Ocena  prac w dniu 10 listopada 2021 r.

 

 Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez system Vulkan i stronę internetową szkoły.

 

Nagrody:

 

Kategoria klas 1-8:

3 X Zaproszenie na rodzinny taniec połamaniec w Szkole tańca „DESPERADO” gwarantujący świetną zabawę i kolejny fantastyczny moment do uchwycenia w obiektywie aparatu

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie :)Rada Rodziców zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w przypadku dużego zainteresowania konkursem.