• Drukuj

Grant PGR

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór wniosków o granty PGR, dzięki któremu uczniowie zamieszkali w Gminie (np.: obejmującej zasięgiem dawny PGR Gola, Stacja Hodowli Roślin Dusina) mogą otrzymać laptop. Rodzice niepełnoletniego ucznia mogą złożyć oświadczenie (wzór do pobrania poniżej lub do odbioru w sekretariacie szkoły łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych), które będzie podstawą złożenia wniosku zbiorczego przez Gminę. Uczeń musi być krewnym w linii prostej byłego pracownika PGR.

>>Pobierz wniosek<<

>>zgoda na przetwarzanie danych osobowych<<

Wnioski w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie

do dnia 25 października 2021 r. do godziny 11:00.