• Drukuj

Dyrygent zespołu wokalnego „Zaczarowana Melodia” 

mgr Ewa Kuśnierek

 d

 

                Pani Ewa Kuśnierek swoją edukację artystyczną rozpoczęła w Ognisku Muzycznym, w klasie gitary, w Gostyńskim Ośrodku Kultury „Hutnik” w Gostyniu. W 1999roku ukończyła z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia w Gostyniu również w klasie gitary. Zamiłowanie do muzyki stało się jej życiową drogą. I tak w 2000 roku ukończyła studia licencjackie w Kolegium Nauczycielskim w Lesznie na kierunku Muzyka z pedagogiką opiekuńczo – wychowawczą, a w 2003 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

                Od 2001 roku jest dyrygentem zespołu wokalnego „Zaczarowana Melodia” działającego w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyniu, z którym występuje na różnych uroczystościach szkolnych i środowiskowych, oczarowując publiczność. Dzięki nawiązanej współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. J.Zeidlera w Gostyniu umożliwia zespołowi udział w koncertach z artystami estrad polskich, a także przyczyniła się do wydania pierwszej płyty z koncertem „Śpiewająca Ochronka”.

                W 2015 roku otrzymała nagrodę „Zasłużony  dla Powiatu Gostyńskiego” za wybitny wkład     w promowanie Powiatu Gostyńskiego poprzez prowadzoną działalność artystyczną oraz propagowanie muzyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

z