Dyrekcja

mgr Katarzyna Smektała

(KS)

Dyrektor Szkoły
nauczyciel dyplomowany

nauczanie zintegrowane,
terapia pedagogiczna 
oligofrenopedagogika

mgr Ksawery Kempa

(KK)

Wicedyrektor Szkoły
nauczyciel dyplomowany
ekspert MENiS, egzaminator OKE

informatyka, matematyka, nauczanie zintegrowane

mgr Mikołaj Rogala

(MR)

Wicedyrektor Szkoły
nauczyciel dyplomowany

wychowanie fizyczne, instruktor piłki nożnej, instruktor unihokeja, instruktor Nordick Walking, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

 

Nauczyciele uczący w klasach I-III

Imię i nazwisko

Stopień awansu zawodowego

Specjalność

mgr Krystyna Borowczyk

(KB)

dyplomowany

nauczanie zintegrowane, technika, gimnastyka korekcyjna

mgr Urszula Lisiecka

(UL)

 

dyplomowany

nauczanie zintegrowane,
pomoc psychol.-pedagogiczna

mgr Justyna Marcinkowska

(MA)

dyplomowany

wychowanie przedszkolne, nauczanie zintegrowane, oligofrenopedagogika

mgr Aleksandra Skorupka

(AS)

dyplomowany

nauczanie zintegrowane,
wych. do życia w rodzinie, technika

mgr Elżbieta Szczygieł

(ES)

dyplomowany

wychowanie przedszkolne, nauczanie zintegrowane, oligofrenopedagogika

mgr Joanna Brucks

(JB)

dyplomowany

nauczanie zintegrowane, wych. do życia w rodzinie

mgr Sylwia Wojtkowiak

(SW)

dyplomowany

wychowanie przedszkolne, nauczanie zintegrowane, rewalidacja,
gimnastyka korekcyjna

mgr Justyna Tomczak

(JT)

 dyplomowany

wychowanie przedszkolne, nauczanie zintegrowane, logopedia, surdopedagogika

mgr Marta Kaczmarek

(MK)

dyplomowany

język angielski

mgr Monika Karwatka

(KA)

dyplomowany

wychowanie przedszkolne, religia
terapia pedagogiczna

mgr Agnieszka Tokarska

(AT)

kontraktowy

edukacja wczesnoszkolna, filologia polska 

mgr Anna Juskowiak

(JU)

mianowany

wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna,

mgr Weronika Janus

(WJ)

kontraktowy

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna

mgr Paulina Nowakowska

(NP)

kontraktowy

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika

mgr Marta Rajewska

(RM)

kontraktowy

  wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

mgr Magdalena Szwengler

(MS)

kontraktowy

wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, logopedia

Szymon Tyrzyk

(ST)

dyplomowany

religia

mgr Barbara Kubiak

(KU)

kontraktowy

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja wczesnoszkolnai terapia pedagogiczna

mgr Małgorzata Stróżyńska

(SR)

dyplomowany

religia

             

Nauczyciele uczący w klasach IV-VIII

Imię i nazwisko

Stopień awansu zawodowego

Specjalność

mgr Bogumiła Gano

(BG)

dyplomowany

język polski, język angielski, terapia pedagogiczna

mgr Beata Kopaszewska

(BK)

dyplomowany

język polski, bibliotekarstwo, oligofrenopedagogika

Jolanta Małecka

(JM)

dyplomowany

język polski, bibliotekarstwo, oligofrenopedagogika

mgr Magdalena Woźniakowska

(MW)

dyplomowany

język polski, oligofrenopedagogika

mgr Magdalena Gorwa-Miś

(MG)

dyplomowany

historia, wychowanie fizyczne
oligofrenopedagogika

mgr Ewa Kuśnierek

(EK)

dyplomowany

muzyka, plastyka, technika

mgr Alicja Jerszyńska

(AJ)

dyplomowany

biologia, chemia, przyroda
oligofrenopedagogika

mgr Katarzyna Tyrzyk

(KT)

dyplomowany

chemia, przyroda, matematyka, informatyka

mgr Hanna Szczepecka

(HS)

mianowany

chemia, przyroda, matematyka, fizyka

mgr Damian Kabała

(DK)

dyplomowany

wychowanie fizyczne, instruktor piłki nożnej, instruktor pływania, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

 mgr Adam Bartkowiak

(AB)

kontraktowy 

historia, technika 

mgr Edyta Radomska

(ER)

dyplomowany,

wychowanie fizyczne, informatyka, instruktor pływania, instruktor piłki siatkowej, instruktor aerobiku, instruktor jazdy na rolkach

Szymon Tyrzyk

(ST)

dyplomowany

religia

mgr Agnieszka Tokarska

(AT)

kontraktowy

edukacja wczesnoszkolna, filologia polska

mgr Barbara Carvalho

(BC)

mianowany

język angielski

mgr Marta Kaczmarek

(MK)

dyplomowany

język angielski

mgr Marta Wojtyniak

(MW)

mianowany

pedagog, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, terapia pedagogiczna, edukacja wczesnoszkolna

mgr Lidia Dudkiewicz

(LD)

mianowany

język angielski

mgr Krzysztof Dudkiewicz

(KD)

mianowany

chemia, fizyka, przyroda, informatyka, matematyka

mgr Justyna Jakubowska

(JJ)

dyplomowany

geografia, WOS

mgr Jolanta Fajczyk

(JF)

kontraktowy

przyroda, logopedia

mgr Izabela Nowak

(IN)

dyplomowany

język niemiecki

mgr Natalia Kolan

(NK)

kontraktowy

informatyka, matematyka

Marzena Michnowska

(MM)

kontraktowy

edukacja wczesnoszkolna, plastyka, sztuka

mgr Beata Skrzypczak

(BS)

dyplomowany

historia, tyflopedagogika

mgr Agnieszka Białas

(BA)

kontraktowy

bibliotekarstwo

mgr Elżbieta Marciniak-Krentz

(KE)

dyplomowany

język polski, doradztwo zawodowe

Wabiński Łukasz

(ŁW)

mianowany

wychowanie fizyczne, technika

mgr Agnieszka

Zaremba-Gaszek

(AZ)

dyplomowany

wychowanie fizyczne,

przyroda

mgr Ewa Biernat

(BE)

mianowany

edukacja wczesnoszkolna,informatyka

mgr Romana Gorwa

(RG)

dyplomowany

język polski

mgr Katarzyna Kozłowska

(KO)

dyplomowany

religia, wychowanie do życia

w rodzinie

mgr Karolina Kaczmarek

(KC)

kontraktowy

język polski

mgr Lucyna Tęga

(LT)

dyplomowany

matematyka

                                                             

 

Pracownicy administracji i obsługi

Imię i nazwisko

Stanowisko

Maćkowik Bogumiła

sekretarz szkoły

Małgorzata Gościańska

główna księgowa

Uzarska Beata

referent ds. kadr

Bartkowiak Ireneusz

woźny szkoły

Gościański Karol

rzemieślnik szkoły

Pospieszyński Tomasz

woźny sali sportowej

Werwiński Krzysztof

opiekun dzieci i młodzieży

(w czasie przewozu, przejścia przez jezdnię)

Prałat Wiesława

opiekun dzieci i młodzieży

(w czasie przewozu, przejścia przez jezdnię)

Lenarczyk Katarzyna

sprzątaczka

Wujek Elżbieta

sprzątaczka

Kabała Krystyna

sprzątaczka

Pakosz Paulina

sprzątaczka

Krajka Edyta

sprzątaczka

Grzegorzewska Aldona

sprzątaczka

Ziemlińska Dorota

sprzątaczka

 

 

Dodatkowe informacje